category

Ispitivanje potreba kompanija

U saradnji sa Fakultetetom za poljoprivredne nauke i hranu, Univerziteteta „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje , realizujemo projekat „Stručni kursevi za kompanije u sektoru voća i povrća – Jačanje kapaciteta lokalnih MSP za poboljšanje njihovog pristupa regionalnim i eksternim tržištima“,…

JAGODASTE VOĆKE – prof. dr Jasminka Milivojević

JAGODASTE VOĆKE - prof. dr Jasminka Milivojević Publikacija obuhvata devet poglavlja, gde je u svakom poglavlju predstavljena određena vrsta jagodastih voćaka, po sledećem redosledu: Jagoda; Malina; Kupina; Borovnica; Brusnica; Haskap; Ribizla; Ogrozd i međuvrsni hibridi ribizle i ogrozda; Aronija.