category

Испитивање потреба компанија

У сарадњи са Факултететом за пољопривредне науке и храну, Универзитетета „Св. Кирил и Методиј“ Скопје , реализујемо пројекат „Стручни курсеви за компаније у сектору воћа и поврћа – Јачање капацитета локалних МСП за побољшање њиховог приступа регионалним и екстерним тржиштима“,…

ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ – проф. др Јасминка Миливојевић

ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ - проф. др Јасминка Миливојевић Публикација обухвата девет поглавља, где је у сваком поглављу представљена одређена врста јагодастих воћака, по следећем редоследу: Јагода; Малина; Купина; Боровница; Брусница; Хаскап; Рибизла; Огрозд и међуврсни хибриди рибизле и огрозда; Аронија.