IN HOUSE ТРЕНИНЗИ

АгроНЕТ тим у сарадњи са партнерским организацијама пружа консалтинг услуге највишег квалитета. Циљ нам је да пољопривредним произвођачима помогнемо да достигну европске стандарде у производњи и
омогућимо им коришћење бесповратних средстава из ЕУ и ИПАРД фондова коју су намењени развоју пољопривредне и прехрамбене производње.
Пружамо решења у следећим областима:

• Воћарска и повртарска производња (избор сорти, гајење на отвореном и
у заштићеном простору, складиштење, маркетинг)
• Инжењерство у пољопривреди и концепти за механизацију на
пољопривредним газдинствима
• Финансијски консалтинг

Израђујемо пред-студије изводљивости и конципирање плантажа као основ
за инвестиционе одлуке; студије изводљивости (свеобухватне техничке и
комерцијалне студије); банкабилне бизнис планове и слично.


Усавршавање кроз специјализоване курсеве – обуке за предузећа може
значајно унапредити пословање, уз уштеду и вашег и времена ваших запослених
. Континуирано усавршавање и унапређивање пословања кроз ефикаснији приступ одређеним пословним захтевима и задацима је потреба свих нас, а искуство је показало да обуке у радном окружењу остварују значајне резултате. Улагање у нова знања и вештине запослених је
једна од инвестиција које се одмах виде и веома брзо враћају, кроз смањење губитака и повећање продуктивности и конкурентности.

Највећа предност IN HOUSE обука је што су знања практична  прилагођена потребама вашег пословања, али и обавезама запослених. Пре организовања обуке наш тим долази код вас, упознаје се са вашим захтевима и жељама и заједно анализирамо ваше потребе. Указаћете нам на посебне проблеме које желите да практично решите или области које желите да унапредите. На основу утврђених потреба, припремићемо  програм према вашим захтевима и обезбедити да ваши запослени стекну недостајућа знања у свом радном окружењу, динамиком која је прилагођена вашем пословању.