Digital2

Digital2

Ispitivanje potreba kompanija

U saradnji sa Fakultetetom za poljoprivredne nauke i hranu, Univerziteteta „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje , realizujemo projekat „Stručni kursevi za kompanije u sektoru voća i povrća – Jačanje kapaciteta lokalnih MSP za poboljšanje njihovog pristupa regionalnim i eksternim tržištima“,…

Završna diskusija i dodela sertifikata

Na kraju poslednjeg dana teorijsko-praktičnog dela Kursa organizovane su završna diskusija i dodela sertifikata učesnicima Kursa, koji su imali priliku da se još jednom predstave i iznesu svoje utiske sa predavanja. Pored sertifikata učesnicima su podeljeni i dodaci sertifikta koji…

Ispitivanje potreba kompanija

Sproveden postupak ispitivanja potreba više od 300 kompanija u sektoru voća i povrća u Republici Srbiji, sa ciljem da se identifikuju najvažniji problemi industrije, ali i da se sagledaju predlozi tema za kurseve koji se razvijaju po uzoru na praksu koja se već dugi niz godina primenjuje u SAD