ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ - проф. др Јасминка Миливојевић


Јагодасте воћке су врло важне за привреду наше земље јер се од извоза њихових плодова, а посебно малине и купине, остварује висок девизни прилив за нашу земљу од преко 460 мил. долара.
Сектор јагодастог воћа је препознат као развијен и са снажном перспективом даљег унапређења, али такође и као сектор у коме постоје велики ризици по његову одрживост, који се огледају у квалитету садног материјала, примени савремених технолошких достигнућа, нових сорти, као и могућности ублажавања ефеката климатских промена.
Актуелно стање у производњи и велика неизвесност на иностраном тржишту указују на потребу за прилагођавањем и даљим развојем сектора јагодастог воћа, а то је могуће постићи трансфером знања од образовно-научних институција ка привреди у области имплементације нових технологија гајења и савременог сортимента, са делимичном орјентацијом ка вансезонској производњи и пласману плодова у свежем стању, могућности продуженог чувања плодова, иновацијама у паковању, као и понуди производа вишег степена прераде.

JAGODA

KOJE TEHNOLOŠKE INOVACIJE POSTOJE U GAJENJU JAGODE?
KOJE SORTE PRIMENITI? JEDNORODNE ILI STALNORAĐAJUĆE?
KOJE JE OPTIMALNO VREME SADNJE?
KAKO IZVODITI PRIHRANU U ZASADU JAGODE?
KAKO REGULISATI RODNOST JAGODE?
KAKO ODREDITI OPTIMALAN STEPEN ZRELOSTI PLODOVA ZA BERBU?
KOJI SU NAČINI PRODUŽENOG ČUVANJA PLODOVA?

Odgovori na sva ova pitanja se nalaze u prvom poglavlju knjige „Jagodaste voćke“.
Sadržaj knjige obuhvata devet poglavlja, gde je u svakom poglavlju predstavljena određena vrsta jagodastih voćaka, po sledećem redosledu: I) Jagoda; II) Malina; III) Kupina; IV) Borovnica; V) Brusnica; VI) Haskap; VII) Ribizla; VIII) Ogrozd i međuvrsni hibridi ribizle i ogrozda; IX) Aronija.
U svakom od pomenutih poglavlja prikazana su najosnovnija saznanja o privrednom značaju, taksonomiji, ciljevima i metodama oplemenjivanja, morfologiji i osnovnim zakonitostima u rastu i razvoju voćaka, kao i načinima njihovog razmnožavanja i proizvodnji sadnog materijala. Ukazano je na značaj klimatskih, edafskih i orografskih činilaca na pogodnost gajenja svake pomenute vrste voćaka sa posebnim akcentom na njihove zahteve prema ekološkim uslovima staništa.
Detaljno je opisan savremeni sortiment u okviru svake vrste, kao i sve operacije koje je neophodno izvesti od zasnivanja zasada, počev od pripreme zemljišta za sadnju, načina sadnje sa izborom odgovarajućeg sistema gajenja, mera nege posle sadnje, u mladim zasadima i u punoj rodnosti.
U skladu sa potrebom za obezbeđivanjem vansezonske i sigurne proizvodnje jagodastog voća, opisana je tehnologija gajenja jagode, maline, kupine, borovnice, haskapa i ribizle u poluzaštićenom i zaštićenom prostoru. Posebno je naglašen uzgoj u kontejnerima ispunjenim supstratom, kao najsavremeniji koncept tehnologije gajenja pomenutih vrsta voćaka.
Na kraju svakog poglavlja opisani su načini berbe, pakovanja, klasiranja i čuvanja plodova, sa opisom njihove hranljive i lekovite vrednosti u cilju podsticanja rasta potrošnje svežeg jagodastog voća i na domaćem tržištu.
Kompleksna materija obrađena u ovoj knjizi pruža čitaocima sveobuhvatna saznanja potrebna za savladavanje složene problematike uspešnog gajenja jagodastih vrsta voćaka.

Autor,
prof. dr Jasminka Milivojević

Увод

Cena publikacije je 3.600,00 dinara + troškovi dostave i možete je poručiti slanjem podataka za dostavu (ime, prezime, adresa) na:

agronetbeograd@gmail.com

jasminka@agrif.bg.ac.rs

Слика Katharina N. са Pixabay