ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ - проф. др Јасминка Миливојевић


Јагодасте воћке су врло важне за привреду наше земље јер се од извоза њихових плодова, а посебно малине и купине, остварује висок девизни прилив за нашу земљу од преко 460 мил. долара.
Сектор јагодастог воћа је препознат као развијен и са снажном перспективом даљег унапређења, али такође и као сектор у коме постоје велики ризици по његову одрживост, који се огледају у квалитету садног материјала, примени савремених технолошких достигнућа, нових сорти, као и могућности ублажавања ефеката климатских промена.
Актуелно стање у производњи и велика неизвесност на иностраном тржишту указују на потребу за прилагођавањем и даљим развојем сектора јагодастог воћа, а то је могуће постићи трансфером знања од образовно-научних институција ка привреди у области имплементације нових технологија гајења и савременог сортимента, са делимичном орјентацијом ка вансезонској производњи и пласману плодова у свежем стању, могућности продуженог чувања плодова, иновацијама у паковању, као и понуди производа вишег степена прераде.

JAGODA

КОЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕ У ГАЈЕЊУ ЈАГОДЕ?
КОЈЕ СОРТЕ ПРИМЕНИТИ? ЈЕДНОРОДНЕ ИЛИ СТАЛНОРАЂАЈУЋЕ?
КОЈЕ ЈЕ ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ САДЊЕ?
КАКО ИЗВОДИТИ ПРИХРАНУ У ЗАСАДУ ЈАГОДЕ?
КАКО РЕГУЛИСАТИ РОДНОСТ ЈАГОДЕ?
КАКО ОДРЕДИТИ ОПТИМАЛАН СТЕПЕН ЗРЕЛОСТИ ПЛОДОВА ЗА БЕРБУ?
КОЈИ СУ НАЧИНИ ПРОДУЖЕНОГ ЧУВАЊА ПЛОДОВА?

Одговори на сва ова питања се налазе у првом поглављу књиге „Јагодасте воћке“.
Садржај књиге обухвата девет поглавља, где је у сваком поглављу представљена одређена врста јагодастих воћака, по следећем редоследу: И) Јагода; ИИ) Малина; ИИИ) Купина; ИВ) Боровница; В) Брусница; ВИ) Хаскап; ВИИ) Рибизла; ВИИИ) Огрозд и међуврсни хибриди рибизле и огрозда; ИX) Аронија.
У сваком од поменутих поглавља приказана су најосновнија сазнања о привредном значају, таксономији, циљевима и методама оплемењивања, морфологији и основним законитостима у расту и развоју воћака, као и начинима њиховог размножавања и производњи садног материјала. Указано је на значај климатских, едафских и орографских чинилаца на погодност гајења сваке поменуте врсте воћака са посебним акцентом на њихове захтеве према еколошким условима станишта.
Детаљно је описан савремени сортимент у оквиру сваке врсте, као и све операције које је неопходно извести од заснивања засада, почев од припреме земљишта за садњу, начина садње са избором одговарајућег система гајења, мера неге после садње, у младим засадима и у пуној родности.
У складу са потребом за обезбеђивањем вансезонске и сигурне производње јагодастог воћа, описана је технологија гајења јагоде, малине, купине, боровнице, хаскапа и рибизле у полузаштићеном и заштићеном простору. Посебно је наглашен узгој у контејнерима испуњеним супстратом, као најсавременији концепт технологије гајења поменутих врста воћака.
На крају сваког поглавља описани су начини бербе, паковања, класирања и чувања плодова, са описом њихове хранљиве и лековите вредности у циљу подстицања раста потрошње свежег јагодастог воћа и на домаћем тржишту.
Комплексна материја обрађена у овој књизи пружа читаоцима свеобухватна сазнања потребна за савладавање сложене проблематике успешног гајења јагодастих врста воћака.

Аутор,
проф. др Јасминка Миливојевић

Увод

Цена публикације је 3.600,00 динара + трошкови доставе и можете је поручити слањем података за доставу (име, презиме, адреса) на:

agronetbeograd@gmail.com

jasminka@agrif.bg.ac.rs

Слика Katharina N. са Pixabay