AgroNet

Facebook Instagram Google+ Twitter

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja osnovan je oktobra 2018. godine i okuplja eksperte različitih struka i profila, prvenstveno Univerziteta u Beogradu – POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA.

Cilj AgroNET-a je vrhunski kvalitet primenjenih i razvojnih istraživanja u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, agroekonomije, zaštite životne sredine, održivog razvoja i razvoja kapaciteta svih učesnika u privrednom životu Srbije, kao i međunarodnoj prepoznatljivosti i priznatosti svojih istraživanja i rezultata u oblasti kojima se bavi. AgroNET teži ka tome da postane vodeći centar za obrazovanje i istraživanje na Zapadnom Balkanu koji nudi najmodernija znanja i veštine za potrebe prakse.

Program obrazovanja se sprovodi uz podrsku USAID-ovog Projekta za konkturentu privredu.

Ciljevi AgroNET-a:

  • upravljanje razvojnim, istraživačkim i stručnim projektima koji doprinose povećanju konkurentnosti privrednih subjekata i boljem životu ljudi;
  • promovisanje značaja kontinuranog obrazovanja i značaja istraživanja i inovacija za napredak pojedinca i zajednice u celini;
  • edukacija proizvođača poljoprivredno – prehrambenog sektora, podizanje nivoa znanja o tehnočkoj regulativi EU, stvaranje uslova za lakši plasman proizvoda na tržištu EU, kao i drugim tržištima;
  • organizovan rad i inicijative u oblasti edukacije za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera;
  • poslovna podrška prehrambenoj industriji i industriji pića kroz pripremu za uspešno poslovanje na tržištu EU i drugim tržištima;
  • promovisanje brendova Srbije, podizanje konkurentnosti, poslovno povezivanje, prezentacija proizvodnih asortimana proizvođača;
  • promovisanje tradicionalnih proizvoda i agroturizma;
  • uticaj na razvoj intelektualne svojine u domenu podrške planiranja korporativnih resursa i resursa drugih učesnika u privrednom životu i upravljanja resursima znanja, kao osnove za uspešnost privrednih subjekata budućnosti;
  • aktivan doprinos razvoju poslovnih komunikacija, kao preduslova i faktora poslovne uspešnosti i opstanka u sve zahtevnijim uslovima tržišne utakmice;
  • aktivan doprinos ostvarivanju saradnje sa sličnim udruženjima u zemlji i svetu.

Naš tim prepoznaje da za uspeh na domaćem i regionalnom tržištu, kao i na svetskim tržištima, privredni subjekti moraju biti sposobni da isporučuju inovativan ili kvalitetniji proizvod efikasnije od svojih konkurenata.

Mišljenja smo da postoji veza između konkurentnost na nivou privrednog subjekta i sektora, kao i da se održivost eventualnog početnog uspeha firme može ostvariti ako se efikasnost poslovanja odigrava kroz sve nivoe lanca koji stvara vrednosti: dobavljače, proizvođače, prerađivače i kupce, kao i usluge podrške i omogućavajući okruženja.

Smatramo da se samo permanetnim obrazovanjem i praćenjem i usvajanjem novih znanja može povećati kapacitet u svim segmentima stvaranja nove vrednosti.
Samo da kroz efikasan sistem transfera znanja u kompletnom agrosektoru, uz oslanjanje na IKT tehnologije, možemo značajno da doprinesemo razvoju ekonomije u ovom sektoru i podstaknemo razmenu veština i resursa za poboljšanje kvaliteta proizvoda uspostavljajući zajedničke standarde proizvodnje.

Ako sistem izgradimo na ovim temeljima to će osigurati da sve aktivnosti budu usmerene ka tržištu, a to će doprineti ekonomskom uticaju i održivosti.
I na kraju smatramo da ako uspesšno stvorimo model transfera znanja u agrosektoru, koji je sam po sebi komparativna prednost Srbije, i koji mora da odgovori na potrebe privrednih subjekata /stvara se po potrebi industrije, a ne prema onom što naučna institucija smatra da je potrebno/, to se, da ne zvučimo pretenciozno, može primeniti i na druge sektore.