АГРОНЕТ

О НАМА

АгроНЕТ – Центар за образовање и истраживања основан је октобра 2018. године и окупља експерте различитих струка и профила, првенствено Универзитета у Београду – ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА.
Циљ АгроНЕТ-а је врхунски квалитет примењених и развојних истраживања у области пољопривреде, прехрамбене технологије, агроекономије, заштите животне средине, одрживог развоја и развоја капацитета свих учесника у привредном животу Србије, као и међународној препознатљивости и признатости својих истраживања и резултата у области којима се бави. АгроНЕТ тежи ка томе да постане водећи центар за образовање и истраживање на Западном Балкану који нуди најмодернија знања и вештине за потребе праксе.
Програм образовања се спроводи уз подрску УСАИД-овог Пројекта за конктуренту привреду.


ЦИЉЕВИ

/ Прављање развојним, истраживачким и стручним пројектима који доприносе повећању конкурентности привредних субјеката и бољем животу људи;

/ Промовисање значаја континураног образовања и значаја истраживања и иновација за напредак појединца и заједнице у целини;

/ Едукација произвођац̌а пољопривредно – прехрамбеног сектора, подизање нивоа знања о техночкој регулативи ЕУ, стварање услова за лакши пласман производа на тржишту ЕУ, као и другим тржиштима;

/ Организован рад и иницијативе у области едукације за све нивое образовања и перманентног усавршавања како стручњака, тако и корисника, а посебно менаџера;

/ Пословна подршка прехрамбеној индустрији и индустрији пића кроз припрему за успешно пословање на тржишту ЕУ и другим тржиштима;

/ Промовисање брендова Србије, подизање конкурентности, пословно повезивање, презентација производних асортимана произвођача;

/ Промовисање традиционалних производа и агротуризма;

/ Утицај на развој интелектуалне својине у домену подршке планирања корпоративних ресурса и ресурса других учесника у привредном животу и управљања ресурсима знања, као основе за успешност привредних субјеката будућности;

/ Активан допринос развоју пословних комуникација, као предуслова и фактора пословне успешности и опстанка у све захтевнијим условима тржишне утакмице;

/ Активан допринос остваривању сарадње са сличним удружењима у земљи и свету.

НАШ ТИМ

Наш тим препознаје да за успех на домац́ем и регионалном тржишту, као и на светским тржиштима, привредни субјекти морају бити способни да испоручују иновативан или квалитетнији производ ефикасније од својих конкурената.
Мишљења смо да постоји веза између конкурентност на нивоу привредног субјекта и сектора, као и да се одрживост евентуалног почетног успеха фирме може остварити ако се ефикасност пословања одиграва кроз све нивое ланца који ствара вредности: добављаче, произвођаче, прерађиваче и купце, као и услуге подршке и омогућавајући окружења.
Сматрамо да се само перманетним образовањем и праћењем и усвајањем нових знања може повећати капацитет у свим сегментима стварања нове вредности.Само да кроз ефикасан систем трансфера знања у комплетном агросектору, уз ослањање на ИКТ технологије, можемо значајно да допринесемо развоју економије у овом сектору и подстакнемо размену вештина и ресурса за побољшање квалитета производа успостављајући заједничке стандарде производње.
Ако систем изградимо на овим темељима то ће осигурати да све активности буду усмерене ка тржишту, а то ће допринети економском утицају и одрживости.И на крају сматрамо да ако успесшно створимо модел трансфера знања у агросектору, који је сам по себи компаративна предност Србије, и који мора да одговори на потребе привредних субјеката /ствара се по потреби индустрије, а не према оном што научна институција сматра да је потребно/, то се, да не звучимо претенциозно, може применити и на друге секторе.