ОДРЖАН КУРС „Интензивна производња поврћа и воћа у заштићеним просторима и чување производа после бербе“

Успешно је реализован још један специјалистички курс намењен сектору воћа и поврћа, овог пута на тему  „Интензивна производња поврћа и воћа у заштићеним просторима и чување производа после бербе“.

 

Учесници Курса су током пет дана одслушали 15 предавања, имали су 3 практичне вежбе и облазак изабраних објеката везаних за тематику Курса. Од 13 предавача, четворо су били професори Универзитета у Београду – Пољопривредног факултета, седам предавача је било из привреде (Авитал, Агромаркет, Ицеберг Салад Центер, АWТ Интернатионал, УСАИД- Пројекта за конкурентну привреду и ПланАграр), а два предавач из Министарства Пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Прва два дана Курса посвећена су интензивној производњи поврћа и воћа у заштићеним просторима. Учесници су кроз интерактивна предавања и примере из праксе добили савремена знања о специфичностима заштићених простора (тунели, пластеници, стакленици, противградни системи) и микроклимата у њима; особинама покривних материјала; системима за наводњавање и фертигацију; технологијама производње јагоде и боровнице; техникама производње расада поврћа;  системима за производњу поврћа изван земљишта – соиллесс; моделирању исхране и изазовима интегралне контроле болести и штеточина у повртарској производњи. Изазови климатских промена су тема које се неизоставно наметнула, па су предавња осмишљена тако да укажу на изазове које оне доносе и савремена решења која се примењују у првнествено у производњи, али и у чувању производа, како би се спречио њихов негативни утицај.

Вежбе су се односиле су на одређене сегменте опреме која се користи у производњи воћа и поврћа, као и начином њеног коришћења и значаја за интензивну производњу у заштићеним просторима, са циљем да се полазницима укаже на најчешће грешке које се праве у производњи и упути на правилну употребу.

Трећег дана Курса организовани су обиласци пољопривредних произвођача који се баве интензивном производњом у заштићеном простору коришћењем савремених технологија и обилазак објекта за чување воћа и поврћа. На овај начин учесницима је на практичним примерима указано на оно што су слушали на предавањима и били су у прилици да са произвођачима размене искуства и да од предавача добију одговоре на практична питања. Обилазак је почео у селу Стајковце, на Пољопривредном газдинству Ивице Настића који се бави производњом расада парадајза и краставца у заштићеном простору и на Пољопривредном газдинству Николе Коцића и њихову производњу краставца. Даље, у селу Бадинце, обишли смо Пољопривредно газдинство Анђелковић и њихову производњу парадајза у заштићеном простору. Обилазак је завршен посетом хладњаче Риск Енгиннеринг у Сврљигу.

Четврти дан Курса посвећен је савременим технологијама чувања производа после бербе – системима подхладе и условима чувања воћа после бербе, управљањем квалитетом јагодастог воћа у току складиштења и изазовима у складиштењу поврћа кроз пример из праксе, али и препрекама и перспективама органске производње и изазовима паковања и транспорта.

Током вежбе полазницима су кроз практичан рад приказана одређена мерења која су важна за праћење и очување квалитета производа. Указано је на значај коришћења и правилну употребу мерних инструмената који се користе у чувању воћа и поврћа, али и на најчешће грешке које се праве у чувању.

Петог дана, после предавања о изазовима, шансама и могућностима финансирања, шеф ИПАРД управљачког тела и начелник Одељења за управљање ИПАРД програмом, Јасмина Миљковић представила је активности Управљачког тела у погледу спровођења ИПАРД ИИ / ИПАРД ИИИ  програма, а Колинда Хрехоровић из Сектора за пољопривредну политику Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде говорила је о националним подстицајима у воћарској и повртарској производњи.

Завршетак Курса обележио је ФОРУМ, који је код учесника изазвао велико интересовање. Осим учесника и предавача на Курсу, представника УСАИД Пројекта за конкурентну привреду и УСАИД ЕДГЕ регионалног пројекта, у дискусији током Форума учествовали су и Небојша Милосављевић, директор Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и предавачи из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Погледајте део дискусије са одржаног ФОРУМА и прочитајте ПРЕПОРУКЕ које су на основу дискусије донете

Погледајте ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ФОТОГРАФИЈЕ са курса