Održan kurs SAVREMENI PRISTUPI PROIZVODNJI VINA SA PEČATOM TERROIR-a

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja, uz podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, održao je specijalistički kurs “Savremeni pristupi proizvodnji vina sa pečatom terroir-a“, u periodu 07 – 09. oktobra 2021. godine, u Sokobanji.

Polaznici su tokom 3 dana trajanja Kursa upoznati sa najnovijim naučnim i tehnološkim saznanjima iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, sa posebnim osvrtom na strategije usmerene na adaptaciju na klimatske promene; karakteristikama proizvodnje terroir vina na primeru sorte Kaberne Sovinjon; tehnologijama i mogućnostima preciznog vinogradarstva; enološkim praksama za bela i crvena vina visokog kvaliteta, kao i strategijama prodaje i izvoza vina na međunarodno tržište.

Kroz predavanja, radionice, primere dobre prakse i interaktivnu diskusiju, obradjene su sledeće teme (klikom na link pogledajte prezentacije i fotografije):

Praktični deo Kursa održan je u vinogradima Knjaževačkog rejona (vinarija Jović, selo Potrkanje i vinarija Todorović, selo Potrkanje)