Tim

Facebook Instagram Google+ Twitter

Dr Vlade Zarić, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za agroekonomiju, šef Katedre teorije troškova, računovodstva i finansija
direktor AgroNET – Centra za obrazovanje i istraživanja

Biografija

Bogdan Mladenović, dipl. pravnik

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
sekretar fakulteta
sekretar AgroNET – Centra za obrazovanje i istraživanja

Biografija

Dr Zora Dajić Stevanović, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, šef Katedre za agrobotaniku

Biografija

Dr Olivera Ećim – Đurić, vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za poljoprivrednu tehniku, Katedra za poljoprivrednu tehniku

Biografija

Dr Nataša Duduk, vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju

Biografija

Dr Ivana Vico, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju

Biografija

Dr Đorđe Moravčević, vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za ratarstvo i povrtarstvo

Biografija