Наш тим

Др Владе Зарић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за агроекономију, шеф Катедре теорије трошкова, рачуноводства и финансија
директор АгроНЕТ – Центра за образовање и истраживања

БИОГРАФИЈА

Др Драган Радивојевић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за хортикултуру, Катедра за воћарство

БИОГРАФИЈА

Др Ђорђе Моравчевић,
редовни професор

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za ratarstvo i povrtarstvo

БИОГРАФИЈА

Др Тамара Пауновић,
доцент

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за агроекономију, Катедра за менаџмент у агробизнису

БИОГРАФИЈА

Др Наташа Дудук,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за фитомедицину, Катедра за фитопатологију

БИОГРАФИЈА

Др Зора Дајић Стевановић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за ратарство и повртарство, шеф Катедре за агроботанику

БИОГРАФИЈА

Бојана Кувељић,
МсЦ Логистике

АWТ Интернатионал д.о.о.

БИОГРАФИЈА

Др Јасминка Миливојевић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за хортикултуру, Катедра за воћарство

БИОГРАФИЈА

Др Славица Тодић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за хортикултуру, шеф Катедре за виноградарство

БИОГРАФИЈА

Др Оливера Ећим – Ђурић,
ванредни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за пољопривредну технику, Катедра за пољопривредну технику

БИОГРАФИЈА

Др Ивана Вицо,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за фитомедицину, Катедра за фитопатологију

БИОГРАФИЈА

Др Драган Николић,
редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
Институт за хортикултуру, Катедра за воћарство

БИОГРАФИЈА

Богдан Младеновић,
дипл. правник

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
секретар факултета
секретар АгроНЕТ – Центра за образовање и истраживања

БИОГРАФИЈА