Наш тим

Dr Vlade Zarić,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za agroekonomiju, šef Katedre teorije troškova, računovodstva i finansija
direktor AgroNET – Centra za obrazovanje i istraživanja

Dr Dragan Radivojević,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za hortikulturu, Katedra za voćarstvo

Dr Đorđe Moravčević,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za ratarstvo i povrtarstvo

Dr Tamara Paunović,
docent

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za agroekonomiju, Katedra za menadžment u agrobiznisu

Dr Nataša Duduk,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju

Dr Zora Dajić Stevanović,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, šef Katedre za agrobotaniku

Bojana Kuveljić,
MsC Logistike

AWT International d.o.o.

Dr Jasminka Milivojević,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za hortikulturu, Katedra za voćarstvo

Dr Slavica Todić,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za hortikulturu, šef Katedre za vinogradarstvo

Dr Olivera Ećim – Đurić,
vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za poljoprivrednu tehniku, Katedra za poljoprivrednu tehniku

Dr Ivana Vico,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za fitomedicinu, Katedra za fitopatologiju

Dr Dragan Nikolić,
redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Institut za hortikulturu, Katedra za voćarstvo

Bogdan Mladenović,
dipl. pravnik

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
sekretar fakulteta
sekretar AgroNET – Centra za obrazovanje i istraživanja