Završna diskusija i dodela sertifikata

Na kraju poslednjeg dana teorijsko-praktičnog dela Kursa organizovane su završna diskusija i dodela sertifikata učesnicima Kursa, koji su imali priliku da se još jednom predstave i iznesu svoje utiske sa predavanja. Pored sertifikata učesnicima su podeljeni i dodaci sertifikta koji omogućavaju opis prirode, nivoa, povezanosti, sadržaja i statusa Kursa koje su učesnici pohađali i uspešno završili, kao i grupne fotografije.

Sertifikat o pohađanju Kursa izdaju zajedno AgroNET, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i UC Davis Postharvest Technology Center.

Galerija fotografija: