Poseta profesora UC Davis Postharvest Technology Center Srbiji

Profesori UC Dejvis Postharvest Technology Center su, u period od 5. do 14. aprila, posetili Beograd kako bi kolegama sa Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta, AgroNET – Centra za obrazovanje i istraživanja preneli sopstvena iskustva u edukaciji zaposlenih u kompanijama koje se bave prehrambenom proizvodnjom u SAD.

Tim profesora UC Davis Centra je tokom posete, sa kolegama iz AgroNET-a i predstavnicima USAID – Projekta za konkurentnu privredu, obišao jedan broj kompanija koje se bave prerađivačkom industrijom voća i povrća, kako bi se na terenu upoznali sa situacijom u ovoj oblasti u Srbiji i sagledali nedostatke sa kojima se prerađivači suočavaju.

 

Nakon posete kompanijama, 11. i 12. aprila održane su radionice, kao priprema za kreiranje inovativnih kurseva zasnovanih na stvarnim potrebama industrije u Srbiji, na kojima bi učesnici kurseva radili na rešavanju problema sa kojima se susreću u svom radu. Profesori UC Davis Postharvest Center su preneli sopstvena iskustva u edukaciji zaposlenih u kompanijama koje se bave prehrambenom proizvodnjom, izboru tema kurseva i preporučenim metodama podučavanja, ali i saradnji sa kompanijama i njihovom animiranju, kao i mogućnostima koje akademski sektor može da ponudi industriji.

Direktor AgroNET – Centra za  obrazovanje i istraživanja, prof. dr Vlade Zarić, istakao je da je osnovni cilj projekta i saradnje sa UC Davis centrom sagledavanje stanja i stvarnih potreba prehrambene industrije Srbije, na osnovu kojih će se kreirati kursevi koji će pomoći malim i srednjim preduzećima u sektoru prerade voća i povrća da unaprede preradu i proizvodnju primenom novih tehnologija u oblasti posle berbe i primenom savremenih poslovnih praksi u vertikalnom lancu poslovanja, poboljšaju pozicioniranost na domaćem i izvoznom tržištu.