Ispitivanje potreba kompanija

“AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja“ sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Univerzitetom Kalifornija (UC) – Davis “Postharvest Technology Center“ (SAD) u procesu realizacije projekta “Kreiranje profesionalnih sertifikacionih kurseva za potrebe industrije u sektoru voća i povrća“, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu, sproveo je postupak anketiranja – ispitivanja potreba više od 300 kompanija u  sektoru voća i povrća u Republici Srbiji, a sa ciljem da se identifikuju najvažniji problemi  industrije, ali i da se sagledaju predlozi tema za kurseve koji se razvijaju po uzoru na praksu koja se već dugi niz godina primenjuje u SAD, gde se kreiraju i sprovode kursevi za potrebe privrede, odnosno tržišta. Osnovni cilj je da se ustanovi održiv model za kontinuiranu edukaciju kompanija iz prehrambenog sektora, kao i da se stvore preduslovi za veću konkurentnost srpskih kompanija iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća, uspostavljanjem institucionalne veze za podršku partnerstvu industrije i obrazovanja kroz ponudu kratkih profesionalnih kurseva namenjenih zaposlenima.

Zahvaljujemo se svim kompanijama koje su nam svojim odgovaranjem na pitanja u upitniku, pomogle da identifikujemo najvažnije probleme industrije i dale predloge tema za kurseve koje će biti ponuđeni industriji u novembru 2019. godine.

Već sada možemo da kažemo da će kursevi biti fleksibilniji u odnosu na standardne akademske kurseve i omogućiće profesionalno usavršavanje profesionalaca i doprineti povećanju produktivnosti i konkurentnosti kompanija, sa krajnjim ciljem da značajno doprinesemo dodatnom proširenju posla unutar domaćeg, ali što je još važnije, i izvoznih tržišta.

Sve kompanije iz sektora voća i povrća, kako iz Srbije tako i iz regiona, mogu i sada popuniti Upitnik online klikom na link.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će, zahvaljujući USAID-ovom Projektu za konkurentnu privredu, u 2019. godini kursevi u okviru projekta ”Kreiranje profesionalnih sertifikacionih kurseva za potrebe industrije u sektoru voća i povrća” biti besplatni za selektovane polaznike.

Proces prijavljivanja i selektovanja polaznika započeće 01. septembra 2019. godine.