Održan Kurs - SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja sa Univerziteta u Beogradu Poljoprivrednog fakulteta, organizovao je prvi specijalistički kurs “Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe“ prema potrebama industrije u sektoru voća i povrća, uz podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, a u saradnji sa Univerzitetom Kalifornija (UC) – Davis Postharvest Technology Center (SAD).

Kurs se sastojo iz dva dela.

Prvi, teorijski deo kursa održan je u Naučno tehnološkom parku, u Beogradu, ulica Veljka Dugoševića 54, od 2. do 5. decembra 2019. godine.

Drugi deo kursa posete industriji, održan je 6. i 7. decembar 2019. Polaznicima su prikazane različite operacije i tehnologije rukovanja voćem i povrćem nakon berbe. Polaznici su se upoznali sa organizacijom, procesima, standardizacijom i poslovanjem: La Linea Verde, Podunavlje a.d., Poljoprivredno gazdinstvo Marko Čarnić, Polinoagrar d.o.o., Elixir Food i La Linea Verde, Debrec.

Оdržano je ukupno 28 predavanja i 3 grupne vežbe, od 20 predavača. 16 predavača su nastavnici Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta, 1 predavač je iz Instituta za opštu i fizičku hemiju, a 3 predavača su iz privrede (AWT International, Box system i Iceberg salad Center).

Sa zadovoljstvom objavljujemo da su polaznici Kursa (ukupno 35) visoko ocenili Kurs:

  • Ukupna prosečna ocena za Teorijski deo kursa – sva predavanja i praktične vežbe iznosi: 4,83;
  • Ukupna prosečna ocena organizacije i relevantnosti poseta kompanijama iznosi 4,82;
  • Ukupna prosečna ocena za pitanje primene stečenih znanja u poslovnoj praksi i poslovanju iznosi 4,48;
  • Ukupna prosečna ocena Kursa u celini iznosi 4,75.

Ističemo i sledeće komentare polaznika: ideja za organizaciju ovakvog Kursa je odlična, industriji i kompanijama treba više ovakvih obuka; odlična organizacija Kursa, predavači su bili odlični; obuka je bila mnogo bolja od očekivane; ovakav kurs trebalo bi držati svake godine; jako dobar izbor kompanija koje su posećene; jačati saradnju AgroNET-a i privrede…

Pročitajte više o održanom kursu