BIOLOGIJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE I NJIHOVE NUTRITIVNE KARAKTERISTIKE - prof. dr Zora Dajić Stevanović

Predavanje Biologija voća i povrća posle berbe i njihove nutritivne karakteristike, koje je održala prof. dr Zora Dajić Stevanović, odnosilo se na osnovne biološke fenomene voća i povrća posle berbe, kao i efekte bioloških procesa na njihov kvalitet, pri čemu su se u odnosu na parametre kvaliteta, posebno razmotrile nutritivne karakterisitke hortikulturnih proizvoda. Predavanjem su obuhvaéne sledeće teme: biologija voća i povrća posle berbe i osnovni fiziološki procesi (respiracija: definicija, faktori respiracije; tipovi voća u odnosu na respiraciju; transpiracija i gubici vode); opšti parametri kvaliteta: izgled, ukus i miris, nutritivne karakteristike; nutritivna vrednost voća i povrća: makronutrijenti (ugljeni hidrati i dijetna vlakna, lipidi, proteini); mikronutrijenti (vitamini, minerali, sekundarni biljni metaboliti kao bioaktivni molekuli; polifenoli – raznovrsnost, biološki efekti, antioksidansi u voću i povrću).