Predstavnici AgroNET-a i USAID na dvonedeljnom kursu u UC Davis Postharvest Center

Kao nastavak saradnje na planu kreiranja novih modela edukacije u oblasti prehrambene industrije Srbije, predstavnici AgroNET-a i USAID – Projekta za konkurentnu privredu su, u junu mesecu, posetili UC Postharvest Technology Center, Davis, Californija, USA i učestvovali na dvonedeljnom sertifikovanom kursu namenjenom predstavnicima industije.

U prvoj nedelji posete članovi tima bili su učesnici kursa sa temom Postharvest, u trajanju od 5 dana, koji je obuhvatio oblasti postupanja sa voćem i povrćem nakon berbe – pakovanje, trasport, sortiranje, hlađenje, čuvanje, zaštitu, otpremu, marketing, logistiku, kao i postupanje u slučaju prigovora kupaca, sa posebnim akcentom na primenu inovacija i smanjenje troškova i vremena pojedinih operacija u cilju zadovoljenja potreba krajnjih kupaca. Kursu je prisustvovalo 75 polaznika iz 25 zemalja sveta.
U drugoj nedelji članovi tima obišli su Horticulture Innovation Lab UC Davis, gde se kreiraju i testiraju nove ideje za praksu, kao i firme – proizvođače i preradjivače voća i povrća, kako bi stekli uvid u praksu koja je u ovoj oblasti prisutna u SAD.

Tokom boravka održani su sastanci sa generalnim i izvršnim direktorom Postharvest centra na kojima je, izmedju ostalog, predstavljen i model kurseva koji će biti organizovan za potrebe prehrambene industrije u Srbiji. Dogovreno je da UC prati celokupan proces i pruži dalju podršku u realizaciji kurseva u Srbiji.
Kako UC Davis Centar već više od 40 godina organizuje kurseve sa ciljem da se poboljšaju procesi u prerađivačkoj industriji voća i povrća, njihovo iskustvo u organizovanju, menadžmenu i marketingu kursa značajno će doprineti kreiranju kurseva koje profesori AgroNET-a planiraju da realizuju krajem tekuće godine. U zavisnosti od potreba industrije, predviđeno je da kursevi različitog formata postanu deo stalne ponude AgroNET-a, kako bi se unapredila saradnja između akademije i prakse i time povećala konkurentnost privrede Republike Srbije.