Održan Kurs INTENZIVNA PROIZVODNJA POVRĆA I VOĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja sa Univerziteta u Beogradu Poljoprivrednog fakulteta održao je, od 24. do 26. septembra 2020. godine, specijalistički kurs kreiran u skladu sa iskazanim potrebama proizvođača, sa temom „Intenzivna proizvodnja povrća i voća u zaštićenim prostorima. Kurs je bio namenjen polaznicima koji se bave komercijalnom proizvodnjom povrća i voća u zaštićenom prostoru i omogućio im je da steknu najsavremenija znanja o prednostima i efektima primene različitih oblika zaštićenih prostora (tuneli, plastenici, staklenici, protivgradni sistemi), osobinama pokrivnih materijala, sistemima za navodnjavanje i fertigaciju, tehnologijama gajanja povrtarskih i voćnih vrsta (rasad, paradajiz, paprika, salata, jagoda, borovnica, kupina, malina), kao i izradi biznis plana i marketingu i prodaji svežeg povrća i voća.

Kurs se sastojao iz dva dela:

Prvi, teorijski deo kursa održan je u Domu kulture opštine Knić, 24. i 25. septembra. Održano je ukupno 10 predavanja, a predavači su bili profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu (prof. dr Jasminka Milivojević, prof. dr Đorđe Moravčević, prof. dr Vlade Zarić i doc. dr Tamara Paunović) i dipl. inž. Olivera Lukačević, direktor prodaje u kompaniji Avital doo. Tokom trajanja kursa polaznicima je omogućena i praktična primena stečenih znanja uz odgovarajuće vežbe, razmenu mišljenja i iskustava kroz “okrugli sto”.

Drugi deo kursa – posete proizvođačima, primerima dobre prakse, održan je 26. septembra. Tokom obilazaka, polaznicima su prikazane savremene tehnologije u proizvodnji povrća i voća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru. Polaznici su obišli intenzivnu proizvodnju više sorti jagode koje dospevaju u različitim periodima godine u zaštićenom prostoru na gazdinstvu porodice Glišić u selu Šuma kod Topole;  intenzivnu proizvodnju povrća i rasada u zaštićenom prostoru na gazdinstvu porodice Čampar u selu Ljubić, opština Knić; i uzgoj borovnice, jabuke i nektarine u poluzaštićenom prostoru u “Gruži agrar“, selo Balosava, Gruža, koja se bavi i prodajom opreme za sisteme protivgradne zaštite, postavkom sistema i obukom kupca o korišćenju i održavanju sistema.

Svečanom otvaranju Kursa prisutnima su se obratili predsednik Opštine Knić Srećko Ilić, direktor USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu Aleksandar Pavlović, direktor AgroNET-a prof. dr Vlade Zarić i sekretar Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bogdan Mladenović.

Klikom na link pogledajte kratak sadržaj predavanja, prezentacije i fotografije:

Na kraju svakog dana trajanja Kursa polaznici su popunjavali anonimne evaluacione listove kojima su ocenjivali predavače i predavanja, posete proizvodjačima i Kurs u celini.  Zadovoljstvo nam je da objavimo da su polaznici (u proseku ukupno 17 od 20 polaznika) visoko ocenili Kurs:

  • Ukupna prosečna ocena teorijskog dela kursa, odnosno svih predavanja i vežbe iznosi
  • Ukupna prosečna ocena organizacije i relevantnosti poseta proizvođačima iznosi
  • Ukupna prosečna ocena na pitanje primene stečenih znanja u njihovoj proizvodnoj praksi iznosi
  • Ukupna prosečna ocena Kursa u celini iznosi