Izrada biznis planova firmi – potrebe, mogućnosti, ograničenja

Dr Tamara Paunović, docent, održala je predavanje pod nazivom Izrada biznis planova firmi – potrebe, mogućnosti, ograničenja.

Poslovni ili biznis plan predstavlja razvojni dokument na osnovu kojeg se preduzetnik ili vlasnik gazdinstva opredeljuje za organizovanje i vođenje odabranog biznisa. U suštini, na osnovu biznis plana se determiniše struktura i obim proizvodnje ili usluga kojima će preduzetnički subjekt ostvariti komparativne prednosti na tržištu u odnosu na konkurenciju. Na taj način sagledavaju se očekivani tržišni efekti i minimiziraju poslovni rizici. Kroz praktičan deo predavanja učesnici su detaljno upoznati sa metodologijom izrade biznis planova na primeru koji je primenljiv u praksi. Obrađena je metodologija izrade biznis plana: opis investitora – preduzetnika, proučavanje tržišta, planiranje proizvodnje, planiranje organizacije i zaposlenih, finansijski plan kao deo biznis plana (ulaganja u stalna i obrtna sredstva, konstrukcija finansiranja, obračun troškova i prihoda, projektovanje novčanih tokova), ocena očekivanih poslovnih rezultata (statička i dinamička ocena, zaključna ocena opravdanosti planiranog biznisa).

Cilj predavanja je da učesnike Kursa upozna sa sadržajem i formom biznis plana, da učesnici razumeju metodologiju izrade biznis planova i da steknu sposobnost da primene stečenog znanja za izradu biznis planova i procenu opravdanosti ulaganja u praksi.

Preuzmite prezentaciju: Izrada biznis planova firmi – potrebe, mogućnosti, ograničenja