Savremena tehnologija gajenja paradajza, paprike i lisnatog povrća

Prof. dr Đorđe Moravčević održao je predavanje pod nazivom Savremena tehnologija gajenja paradajza, paprike i lisnatog povrća.

Proizvodnja povrća u Srbiji najvećim delom se ovalja na otvorenom polju i u plastenicima različitog kvaliteta. U plastenicima se dominantno, u glavnoj sezoni, gajke pre svega paradajz i paprika, dok se tokom hladnijeg perioda godine gaje vrste koje takve uslove bolje podnose, a najčešća je salata. Proizvodnja u plastenicima se obavlja u zemljištu. Plastenici su lošeg ili srednjeg kvaliteta, sa veoma malim mogućnostima regulisanja mikroklimata i najčešće bez kontrolora i automatike. Provetravanje objekata se obavlja najčešće ručno, uglavnom na osnovu stečenog iskustva. Mali je broj savremenih objekata sa odgovarajućom opremom.

U toku predavanja za svaku vrstu je definisan privredni značaj, uslovi uspevanja, tehnologija proizvodnje (sortiment, plodored, obrada zemljišta, đubrenje, setva/rasađivanje, mere nege, berba) i čuvanje. Tehnologija gajenja je prikazana kroz konvencionalni, integralni i organski koncept. Cilj predavanja je da učesnici Kursa dobiju znanja koja će im omogućiti da na stručan i profesionalan način organizuju i rukovode proizvodnjom paradajza, paprike i salate u zaštićenom prostoru. Poseban akcenat je stavljen na upoznavanje korisnika sa morfoloških i fizioloških osobinama pojedinih vrsta, njihovim agroekoloških zahtevima, sortimentom, kao i odabirom optimalne tehnologije gajenja, a sve u cilju dobijanja konkurentnijeg i zdravstveno bezbednijeg proizvoda.

Preuzmite prezentaciju: Savremena tehnologija gajenja paradajza, paprike i lisnatog povrća