Sistemi, oprema i materijali u gajenju povrća izvan zemljišta (soilless)

Predavanje Sistemi, oprema i materijali u gajenju povrća izvan zemljišta (soilless) održao je prof. dr Đorđe Moravčević.

Intenzivna istraživanja i eksperimentalne aktivnosti proizvodnje povrća izvan zemljišta, dovele su do razvoja niza sistema koji se odlikuju različitim metodama vezanim za snabdevanje biljaka različitim zapreminama vode, rukovođenje hranivom, veličinu i oblik uzgojnog modula, kao i za prisustvo i odsustvo različitih proizvodnih media (supstrata). Ovakva proizvodnja se može definisati kao bilo koja metoda gajenja biljaka u kojoj se zemljište ne koristi za ukorenjavanje i pri kojoj se potrebna hraniva u zonu korena dostavljaju vodom za navodnjavanje. Takva hraniva se rastvaraju u odgovarajućoj koncentraciji, a dobijeni rastvor se naziva hranljivi rastor. Ovakvi sistemi proizvodnje omogućavaju proizvodnju biljaka nezavisno od kvaliteta zemljišta, eliminišući i druge probleme vezane za zemljište, kao što je prisustvo bolesti i štetočina u njemu. U ovakvim sistemima voda se racionalnije troši, a zaštita životne sredine može biti na najvišem nivou. Masovnija proizvodnja van zemljišta ograničena je, za sada, viskom cenom opreme i instalacija, ali i nedostatkom multidisciplinarnog znanja proizvođača i stručnih lica.

Predavanje ima za cilj da ukaže na prednosti i mane proizvodnje povrća izvan zemljišta, njenu klasifikaciju, osnovne proizvodne faktore, otvorene i zatvorene sisteme, sisteme proizvodnje povrća u vodi, supstratima, aeroponsku i akvaponsku proizvodnju povrća, kao i mogućnosti gajenja pojedinih povrtarskih vrsta. Polaznici su dobili osnovna znanja iz oblasti proizvodnje povrća izvan zemljišta, a u cilju sagledavanja mogućnosti gajenja biljka u takvim sistemima, kao i upoznavanja sa opremom i kontrolorima koji se u toj proizvodnji koriste. Cilj je i da korisnici shvate koliki uticaj na životnu sredinu ima loša proizvodnja u kojoj se osnovni uslovi ne mogu adekvatno kontrolisati.

Preuzmite prezentaciju: Sistemi, oprema i materijali u gajenju povrća izvan zemljišta (soilless)