Savremena tehnologija proizvodnje borovnice u zaštićenom prostoru

Sa ciljem intenziviranja tehnologije gajenja borovnice i zaštite biljaka od štetnog dejstva klimatskih činilaca (mraza, visokih temperature, jakog sunčevog zračenja, padavina) nameće se potreba za korišćenjem različitih oblika zaštićenog prostora (visoki tuneli, plastenici, nadstrešnice i protivgradni sistemi). Iako se visokožbunasta borovnica dominantno gaji u zemljištu, zbog otežanog pronalaženja zemljišta kisele reakcije i pogodnog mehaničkog sastava, kao i potrebe za zaštitom od zemljišnih štetočina, postoji sve veća potreba za primenom hidroponskog gajenja u saksijama ili vrećama ispunjenim supstratnim smešama. Primenom objekata zaštićenog prostora utiče se i na modifikaciju mikroklime u proizvodnom prostoru biljaka, čime se može obezbediti ranije vreme zrenja plodova, povećanje prinosa po biljci i jedinici površine, kao i poboljšanje senzoričkog i nutritivnog kvaliteta plodova. Krajnji cilj primene savremene tehnologije gajenja u zaštićenom prostoru je da se mehaničkom zaštitom od grada, kiše i insekata/ptica obezbeđuje kontrolisana proizvodnja borovnice, koja u kombinaciji sa kontejnerskim uzgojem doprinosi i olakšanom navodnjavanju sa mogućnošću balansirane ishrane.

Predavanjem Savremena tehnologija proizvodnje borovnice u zaštićenom prostoru prof. dr Jasminka Milivojević, upoznala je učesnike Kursa sa faktorima koji utiču na uspešnost proizvodnje borovnice u zaštićenom prostoru sa posebnim akcentom na izbor sorte, sistema gajenja (zemljište/supstrati), sastava supstratnih smeša, veličina kontejnera i tipa sadnice u cilju proširenja sezone zrenja, povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta ploda za potrošnju u svežem stanju. Predavanje je obuhvatilo mogućnosti primene različitih oblika zaštićenog prostora (visoki tuneli, plastenici, nadstrešnice i protivgradni sistemi) u proizvodnji borovnice i modifikacija mikroklimatskih faktora unutar objekata (temperature, relativne vlažnosti vazduha, intenziteta i spektralnog sastava svetlosti) upotrebom odgovarajućih pokrivnih materijala; i mogućnosti primene različitih sistema gajenja: 1) hidroponski uzgoj u saksijama i vrećama (optimizacija veličine kontejnera, određivanje optimalnog rastojanja između kontejnera, pravilan izbor supstratnih smeša, upravljanje ishranom) i 2) gajenje u zemljištu objekta (primena različitih načina sadnje, organskih i sintetičkih malčeva, kao i optimizacija svih agro- i pomo-tehničkih mera u redovnoj proizvodnji). Cilj predavanja je sticanje znanja o prednostima gajenja borovnice u različitim objektima zaštićenog prostora i razvijanje sposobnosti izvođenja svih operacija od sadnje do berbe plodova; izbor odgovarajuće tehnologije u skladu sa karakteristikama objekata (dimenzije objekata, PE folije, protivgradne mreže, antiinsekt mreže, agrotekstilne tkanine) i sticanje veština u upravljanju ishranom biljaka gajenih u kontejnerima.

Preuzmite prezentaciju: Savremena tehnologija proizvodnje borovnice u zaštićenom prostoru