AgroNET

Centar za obrazovanje i istraživanja okuplja eksperte različitih struka i profila, prvenstveno Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta

AgroNET

Centar za obrazovanje i istraživanja okuplja eksperte različitih struka i profila, prvenstveno Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta

Facebook Instagram Google+ Twitter

O NAMA

Centar za obrazovanje i istraživanja je dobrovoljna, nevladina i nedobitna organizacija osnovana oktobra 2018. godine, koje okuplja eksperte različitih struka i profila, prvenstveno Univerziteta u Beogradu – POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA.

KONSALTING

KONSALTING

Analiza kompanija i savetodavne usluge

STRUČNI KURSEVI

STRUČNI KURSEVI

Organizovanje strucnih kurseva, skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije

ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI PROJEKTI

ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI PROJEKTI

Upravljanje razvojnim, istraživačkim i stručnim projektima koji doprinose povećanju konkurentnosti privrednih subjekata i boljem životu ljudi

AKTUELNI PROJEKTI

AKTUELNI PROJEKTI

Projekti u fazi realizacije

Vrednovanje predloženih tema i sadržaja kurseva u 2021-2022. godini

Uz podršku USAID – Projekta za konkuretnu privredu, u 2021/2022. godini planirani su kursevi INTENZIVNA PROIZVODNJA POVRĆA I VOĆA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA i PRODAJA I MARKETING ZA BUDUĆNOST. Cilj nam je da sadržaj i teme planiranih kurseva u najvećoj mogućoj meri budu prilagodjene Vašim potrebama i interesovanjima, pa Vas pozivamo da odgovorite na par kratkih pitanja i svojim ocenama, predlozima i sugestijama doprinesete relevantnosti sadržaja kurseva.

Kurs POVRTARSKA PROIZVODNJA – SAVREMENI PRISTUP, IZAZOVI I ODGOVORI

Kurs će biti održan u periodu od 10. do 12. maja 2023. godine, u Prokuplju.

Kurs KLIMATSKE PROMENE, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, IZAZOVI I REŠENJA U POLJOPRIVREDI

Kurs će biti održan u periodu od 18. do 20. aprila 2023. godine, u Vrnjačkoj Banji.

III Obuka za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – ZDRAVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I NJEGOVA ULOGA U ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI OTPORNOJ NA KLIMATSKE PROMENE

Obuka je realizovana u okviru projekta ”Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode” Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kurs INTENZIVNA PROIZVODNJA JAGODASTOG VOĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU – novi trendovi i izazovi

Kurs će biti održan u periodu od 22. do 24. februara 2023. godine.

ODRŽANE OBUKE ZA POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE SRBIJE

Obuke pod nazivom Agroekološke mere u adaptaciji na klimatske promene, kao deo podrške sprovođenju mere 4 “Agro-ekološko klimatska mera i organska proizvodnja” IPARD III programa, realizovane su u okviru projekta ”Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode” koji finansira EU, a organizuje Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO)

Partneri