III Обука за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – ЗДРАВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ЊЕГОВА УЛОГА У ОДРЖИВОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ ОТПОРНОЈ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализује пројекат “Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде” који финансира Европска унија, а чији је циљ унапређење националног и локалног капацитета за смањење ризика од елементарних непогода у пољопривреди, као и за имплементацију мера климатски паметне пољопривреде у Републици Србији.

Реализација обука за запослене Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде поверена је, од стране Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), АгроНЕТ – Центру за образовање и истраживања.

Након одржане прве обуке под називом “Адаптације на климатске промене у пољопривреди Републике Србије“ (14-16. октобар 2022. године, Сребрно језеро) и друге обуке под називом „Смањење ризика од елементарних непогода и мере адаптације на климатске промене у пољопривредној политици“ (1-2. новембар 2022. године, Београд), трећа обука

“ЗДРАВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ЊЕГОВА УЛОГА У ОДРЖИВОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ ОТПОРНОЈ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“

одржана је 26. јануара 2023. године, у Београду. Циљ треће обуке је указивање на значај здравог пољопривредног земљишта и улоге земљишта у одрживој пољопривреди која је отпорна на климатске промене. Полазницима је указано на улогу и значај земљишта у ублажавању и адаптацији на климатске промене и објашњена веза деградације земљишта и климатских промена, а кроз практичан пример приказано је досадашње искуство у примени мера адаптације за одрживо управљање земљиштем на демо пољима. У Панел дискусији Одрживо управљање земљиштем – мере и утицаји, размењене су идеје о томе како одређене мере утичу на стварање услова који треба да омогуће да се створе предуслови за одржавање пољопривредног земљишта здравим и отпорним на климатске промене. Посебно је указано на водне ресурсе и мере адаптације на климатске промене у пољопривреди. Обука је завршена радионицом у којој је, кроз рад у групама, симулирано планирање одрживог коришћења земљишта у различитим агроеколошким условима Србије.

Предавачи: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, Институт за земљиште, Београд и ФАО консултант за демо-поља.

ПЛАН И ПРОГРАМ обуке

Обука Здраво пољопривредно земљиште и његова улога у одрживој пољопривреди отпорној на климатске промене