Zaštićeni prostori i pokrivni materijali

Predavanje Zaštićeni prostori i pokrivni materijali, koje su održali prof. dr Jasminka Milivojević i prof. dr Đorđe Moravčević, odnosilo se na najvažnije oblike zaštićenih prostora, njihova konstrukciona rešenja, unutrašnje instalacije, opremu i mogućnosti automatizacije mikroklimata, monitoring rasta biljaka, različite zaštitne i pokrivne materijale i drugu specijalizovanu opremu, kao i na mogućnosti za nabavku različitih objekata zaštićenih/poluzaštićenih prostora u Srbiji, dinamiku njihove izrade i cenu.

Uticaje agroekoloških činilaca na proizvodnju voća i povrća na otvorenom polju, pre svega zbog globalnih klimatskih promena, sve je teže predvideti, pa je i profitabilnost te proizvodnje zbog toga sve češće upitna. Izmeštanjem proizvodnje voća i povrća u različite oblike zaštićenih prostora proizvodnja postaje predvidiva, pre svega zbog činjenice da se agroekološki činioci u najvećoj meri mogu kontrolisano dovesti u optimalno stanje kakvo zahtevaju pojedine vrste voćaka i povrća. Kurs omogućava korisnicima da steknu znanja koja će im omogućiti da samostalno sagledaju mogućnosti primene različitih oblika zaštićenog prostora za gajenje pojedinih vrsta voćaka i povrća, i da definišu nivo kontrole samih proizvodnih postupaka kroz odabir odgovarajuće opreme i automatike. Cilj predavanja je da polaznici steknu znanja koja će im omogućiti da na stručan i profesionalan način definišu tip i opremu u zaštićenom prostoru za odgovarajuću voćarsku ili povrtarsku proizvodnju i da se upoznaju sa mogućnostima kontrole agroekoloških činilaca u zaštićenim prostorima.

Preuzmite prezentacije: