TRENDOVI U POTROŠNJI VOĆA I POVRĆA I PONAŠANJE POTROŠAČA - prof. dr Vlade Zarić

Završno predavanje, koje je održao prof. dr Vlade Zarić sa temom Trendovi u potrošnji voća i povrća i ponašanje potrošača, ukazalo je na značaj voća i povrća u ishrani i trendove u njihovoj potrošnji. Istaknuti su glavni faktori koji utiču na potrošnju voća i povrća, kao i značaj pakovanja i marketinga voća i povrća. Predavanjem su obuhvaćeni i glavni oblici ponašanja i karakteristike savremenog potrošača, posebno mladih, način donošenja odluka pri kupovini, motivi kupovine proizvoda sa posebnim svojstvima, kao i način plasiranja promotivnih poruka i podsticanja podaje. Ukazano je na trendove u potrošnji na osnovu kojih bi trebalo formulisati marketinšku strategiju, taktiku i operativu.