SISTEMI HLAĐENJA I TEMPERATURNIH REŽIMA POSLE BERBE - prof. dr Olivera Ećim Đurić

Prof. dr Olivera Ećim Đurić je predavanjem Sistemi hlađenja i temperaturnih režima posle berbe izložila osnovne elemente uticaja temperature na rast mikroorganizama, sa posebnim osvrtom na značaj izlaganja svežih proizvoda niskim temepraturama. Takođe, upoznala je učesnike Kursa sa elementima savremenih sistema za hlađenje. Predavanje je obuhvatilo i uticaj temperature na rast mikroorganizama i disanje prehrambenih proizvoda; odabir odgovarajućeg režima temperature u kooridnaciji sa relativnom vlažnošću i parametrima kontrolisane atmosfere; osnove sistema hlađenja i elemente sistema i smernice u toku projektovanja i konstrukcije sistema za hlađenje.