МОЈ ПРОИЗВОД – моје газдинство, мој крај

МОЈ ПРОИЗВОД – моје газдинство, мој крај

Општи циљ пројекта ”МОЈ ПРОИЗВОД – моје газдинство, мој крај” је унапређење квалитета живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде и руралних области, унапређењем квалитета и безбедности пољопривредних производа који се производе на газдинствима у општини Коцељева кроз упознавање и оспособљавање носилаца пољопривредних газдинстава (субјеката у производњи хране) са одредбама ”Правилника о производњи и промету малих количина хране биљног порекла, подручју за обављање тих делатности, као и искључењу, прилагођавању или одступању од захтева хигијене хране”. Кроз интерактиван рад са циљном групом, циљ је да се допринесе повећању капацитета учесника програма у области безбедности и квалитета производа.

Оспособљеношћу за примену Правилника подиже се степен ефикасности, побољшање квалитета рада и обезбеђују „бољи“ услови производње, тако да ће циљна група прихватањем концепта унапређеља квалитета подићи конкурентност добијених производа, здравствену безбедност производа и оспособљеност за стављање у промет малих количина хране.

Побољшање квалитета добијених производа и њихов пласман у месту становања позитивно ће утицати и на популацију младих пољопривредника, да остане да живи, ради и ствара у свом крају, што ће смањити економску миграцију. Обука кроз коју ће циљна група проћи такође ће допринети интеграцији носиоца пољопривредних газдинстава, од којих су жене доминантне, у привредне токове, побљашању њиховог економског положаја, а тиме смањењу стопе сиромаштва.

Специфични циљеви у оквиру приоритетне тематске области – унапређења квалитета и безбедности производа су:

  • Сагледан ниво тренутних капацитета циљне групе;
  • Промоција пројекта;
  • Израђена БРОШУРА ЗА ДОБРУ ПРОИЗВОЂАЧКУ И ДОБРУ ХИГИЈЕНСКУ ПРАКСУ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА;
  • Стечена знања неопходна за здравствено безбедну производњу хране са традиционалним карактеристикама;
  • Дисеминација пројекта и резултата пројекта.

Домаци производ са мог газдинства – бросура

ПРЕУЗМИ БРОШУРУ