МОЈ ПРОИЗВОД – моје газдинство, мој крај

MOJ PROIZVOD – moje gazdinstvo, moj kraj

Opšti cilj projekta ”MOJ PROIZVOD – moje gazdinstvo, moj kraj” je unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti, unapređenjem kvaliteta i bezbednosti poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode na gazdinstvima u opštini Koceljeva kroz upoznavanje i osposobljavanje nosilaca poljoprivrednih gazdinstava (subjekata u proizvodnji hrane) sa odredbama ”Pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane”. Kroz interaktivan rad sa ciljnom grupom, cilj je da se doprinese povećanju kapaciteta učesnika programa u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Osposobljenošću za primenu Pravilnika podiže se stepen efikasnosti, poboljšanje kvaliteta rada i obezbeđuju „bolji“ uslovi proizvodnje, tako da će ciljna grupa prihvatanjem koncepta unapređelja kvaliteta podići konkurentnost dobijenih proizvoda, zdravstvenu bezbednost proizvoda i osposobljenost za stavljanje u promet malih količina hrane.

Poboljšanje kvaliteta dobijenih proizvoda i njihov plasman u mestu stanovanja pozitivno će uticati i na populaciju mladih poljoprivrednika, da ostane da živi, radi i stvara u svom kraju, što će smanjiti ekonomsku migraciju. Obuka kroz koju će ciljna grupa proći takođe će doprineti integraciji nosioca poljoprivrednih gazdinstava, od kojih su žene dominantne, u privredne tokove, pobljašanju njihovog ekonomskog položaja, a time smanjenju stope siromaštva.

Specifični ciljevi u okviru prioritetne tematske oblasti – unapređenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda su:

  • Sagledan nivo trenutnih kapaciteta ciljne grupe;
  • Promocija projekta;
  • Izrađena BROŠURA ZA DOBRU PROIZVOĐAČKU I DOBRU HIGIJENSKU PRAKSU U PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA;
  • Stečena znanja neophodna za zdravstveno bezbednu proizvodnju hrane sa tradicionalnim karakteristikama;
  • Diseminacija projekta i rezultata projekta.

Domaci proizvod sa mog gazdinstva – brosura