Креирање одрживог модела трансфера знања у пољопривреди – ЈАБУКА од садње до продаје

Креирање одрживог модела трансфера знања у пољопривреди

ЈАБУКА од садње до продаје

Пројекат „Креирање одрживог модела трансфера знања у пољопривреди – ЈАБУКА од садње до продаје“, који реализује АгроНЕТ у сарадњи са општином Кнић, а суфинансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, фокусиран је на развој пољопривреде и руралнх подручја спровођењем различитих активности којима се успоставља ефикасан и одржив систем трансфера знања и развоја људских потенцијала. Реализација овог пројекта омогућиће:

  • јачање поверења у трансфер знања,
  • схватање значаја перманетног образовања за успешну, безбедну и конкуретну производњу и
  • креирање и успостављање одрживог модела трансфера знања и подизање свести произвођача за неопходности овог процеса.

Кратки водич за трансфер знања – методе креирања успешног модела за трансфер знања, ће омогућити локалним самоуправама да израде ефикасне Планове едукације, који ће допринети развоју пољопривреде, развоју људских потенцијала и ефикасном коришћењу субвенција.

Стручна радионица о Савременим технологијама гајења, бербе и пласмана јабуке, као воћне врсте која се најдоминантније гаји у Шумадијском округу и теренске посете, биће практичан пример ефикасног трансфера знања који комбинује савремена научна сазнања, предавања стручњака из праксе, вежбе полазника и теренске примере успешне праксе.

ПРЕУЗМИТЕ

Пројекат реализује АгроНЕТ у сарадњи са општином Кнић, а суфинансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде