КАКО КРЕИРАТИ ОДРЖИВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРС ЗА КОМПАНИЈЕ У СЕКТОРУ ВОЋА И ПОВРЋА

Publikacija – Priručnik “Kako kreirati održivi profesionalni kurs za kompanije u sektoru voća i povrća”, rezultat je projekta „Stručni kursevi za kompanije u sektoru voća i povrća – Jačanje kapaciteta lokalnih MSP za poboljšanje njihovog pristupa regionalnim i eksternim tržištima“, koji realizuje AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja iz Beograda – Republika Srbija, a koji sufinansira USAID – EDGE projekat.

Transfer znanja je neophodan preduslov za uspešan razvoj poljoprivrede. Kreiranje i transfer znanja i tehnologija u poljoprivredi nesumnjivo doprinosi povećanju konkurentnosti MSP u zemaljama Zapadnog Balkana.

Stvaranje uslova za povezanost i saradnju kreatora znanja (akademska zajednica, stručne NVO, MSP) i svih aktera u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, od presudnog je značaja kako bi se osiguralo brže usvajanje novih dostignuća od strane većeg broja korisnika, a što će za posledicu imati konkurentnu proizvodnju.

Kako je digitalizacija nepovratan proces, koji u značajnoj meri može da doprinese transferu znanja ova publikacija se i izdaje i postavlja na internet stranicu AgroNET-a u E formi sa “otvorenim pristupom”, tako da svi zainteresovani mogu da je besplatno preuzmu i koriste.

Publikacija je namenjena, prvenstveno, organizacijama koje se bave edukacijom na komercijalnoj osnovi i imaju određeno iskustvo u organizaciji edukacija, i pomoći će im da stvore, organizuju i implementiraju efikasan sistem transfera znanja, koji će doprineti izgradnji kapaciteta profesionalaca i preduzetnika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru nudeći održive, inovativne kurseve kojima mogu brzo da unaprede svoje veštine i znanja kako bi pomogli svojim kompanijama u ključnim oblastima u kojima industriji nedostaju kapaciteti. Publikacija može pomoći i organizacijama koje nemaju iskustvo u transferu znanja da započnu aktivnosti u oblastima za koje su zainteresovane.

Cilj implementacije stručnih kurseva je da se pomogne MSP u uvođenju savremenih tehnologija u proizvodnji i čuvanju produkata posle berbe, smanjenju troškova proizvodnje, povećanju kvalitet i količini proizvoda čijom proizvodnjom se bave, kao i da osavremene pakovanja, prodaju i plasman proizvoda odnosno povećaju prihode.

Sadržaj publikacije je koncipiran tako da se može čitati kao celina ili po delovima, a sve u zavisnosti od interesovanja čitaoca.

Svako poglavlje publikacije je zaokružena celina.

Na linkovima možete preuzeti priručnike na srpskom i engleskom jeziku, kao i prateća dokumenta.

KAKO KREIRATI ODRŽIVI PROFESIONALNI KURS ZA KOMPANIJE U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

HOW TO CREATE A SUSTAINABLE PROFESSIONAL COURSE FOR COMPANIES IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR

The Assessment of the current situation of the fruit and vegetable sector in Western Balkan countries: North Macedonia and Serbia