КАКО КРЕИРАТИ ОДРЖИВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРС ЗА КОМПАНИЈЕ У СЕКТОРУ ВОЋА И ПОВРЋА

Публикација – Приручник “Како креирати одрживи професионални курс за компаније у сектору воћа и поврћа”, резултат је пројекта „Стручни курсеви за компаније у сектору воћа и поврћа – Јачање капацитета локалних МСП за побољшање њиховог приступа регионалним и екстерним тржиштима“, који реализује АгроНЕТ – Центар за образовање и истраживања из Београда – Република Србија, а који суфинансира УСАИД – ЕДГЕ пројекат.

Трансфер знања је неопходан предуслов за успешан развој пољопривреде. Креирање и трансфер знања и технологија у пољопривреди несумњиво доприноси повећању конкурентности МСП у земаљама Западног Балкана.

Стварање услова за повезаност и сарадњу креатора знања (академска заједница, стручне НВО, МСП) и свих актера у пољопривредно-прехрамбеном сектору, од пресудног је значаја како би се осигурало брже усвајање нових достигнућа од стране већег броја корисника, а што ће за последицу имати конкурентну производњу.

Како је дигитализација неповратан процес, који у значајној мери може да допринесе трансферу знања ова публикација се и издаје и поставља на интернет страницу АгроНЕТ-а у Е форми са “отвореним приступом”, тако да сви заинтересовани могу да је бесплатно преузму и користе.

Публикација је намењена, првенствено, организацијама које се баве едукацијом на комерцијалној основи и имају одређено искуство у организацији едукација, и помоћи ће им да створе, организују и имплементирају ефикасан систем трансфера знања, који ће допринети изградњи капацитета професионалаца и предузетника у пољопривредно-прехрамбеном сектору нудец́и одрз̌иве, иновативне курсеве којима могу брзо да унапреде своје вештине и знања како би помогли својим компанијама у кључним областима у којима индустрији недостају капацитети. Публикација може помоћи и организацијама које немају искуство у трансферу знања да започну активности у областима за које су заинтересоване.

Циљ имплементације стручних курсева је да се помогне МСП у увођењу савремених технологија у производњи и чувању продуката после бербе, смањењу трошкова производње, повећању квалитет и количини производа чијом производњом се баве, као и да осавремене паковања, продају и пласман производа односно повећају приходе.

Садржај публикације је конципиран тако да се може читати као целина или по деловима, а све у зависности од интересовања читаоца.

Свако поглавље публикације је заокружена целина.

На линковима можете преузети приручнике на српском и енглеском језику, као и пратећа документа.

KAKO KREIRATI ODRŽIVI PROFESIONALNI KURS ZA KOMPANIJE U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

HOW TO CREATE A SUSTAINABLE PROFESSIONAL COURSE FOR COMPANIES IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR

The Assessment of the current situation of the fruit and vegetable sector in Western Balkan countries: North Macedonia and Serbia