БОРОВНИЦА ИЗ ГРУЖЕ (БиГ)

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, АгроНЕТ – Центар за образовање и истраживања и Гружа аграр

заједно реализују пројекат

Савремена технологија гајења боровнице у заштићеном простору у функцији одрживог руралног развоја Србије

БОРОВНИЦА ИЗ ГРУЖЕ (БиГ)

Пројекат Боровница из Груже (БиГ) бави се савременом технологијом гајења боровнице у функцији одрживог руралног развоја у Републици Србији. Пројектом ће се успоставити техничко-технолошки унапређене линије производње боровнице – гајење боровнице у супстрату (хидропонско гајење) на репрезетативном породичном газдинству Мирослава Николића, ПР ”Гружа аграр”, село Балосава, Кнић, где ће се имплементирати функционални модел у производњи коришћењем савремене технологије гајења.

На научним основама извршиће се економска анализа унапређене линије производње боровнице – гајење боровнице у супстрату (хидропонско гајење), као и компаративна анализа са традиционалним начином узгоја боровнице на пољопривредним газдинствима у Србији.

На основу анализе тренутне пословне ситуације, успешни модел моћи ће да се примени и на остала пољопривредна газдинства и тиме унапреди њихово пословање.

Пројекат ће посебно приказати хидропонско гајење и предности које доноси савремена технологија гајења боровнице у супстрату и заштићеном простору, у односу на традиционални модел гајења боровнице. На овај начин ће се пољопривредним газдинствима представити репрезетативни модел успешног гајења боровнице применом савремених технологија, упознаће се са технологијом гајења и биће јасно исказани трошкови производње, као и очекивана добит, како би имали све неопходне параметре за доношење одлуке о започињању гајења боровнице.

Реализација пројекта има за циљ да знања и информације прошири на друге учеснике у вертикалним ланцима, одржавањем Радионице, на којој ће се полазници, на огледном примеру, упознати са савременом технологијом гајења боровнице у заштићеном простору, али ће моћи и да предавачима и произвођачу ”на терену” поставе питања и добију практичне одговоре и савете.

У циљу промоције и представљања пројекта биће одржана најмање два скупа. Један ће бити одржан на пољопривредном сајму – Агро Белграде у Београду, на коме ће бити промовисана Брошура којом ће се објединити све инфорамције од значаја за унапређење производње боровнице. Други – завршни скуп пројекта одржаће се на изабраном – репрезетативном пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта, на коме ће се промовисати финални резултати пројекта и представити студија ”Анализа економских ефеката унапређења производње боровнице у Републици Србији”.

Преузмите БРОШУРУ САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА БОРОВНИЦЕ У ЗАС̌ТИЦ́ЕНОМ ПРОСТОРУ, аутора проф. др Јасминке Миливојевиц́

По јавном конкурсу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде