Monografija BOROVNICA

Monografija BOROVNICA – prof. dr Jasminka Milivojević i prof. dr Novica Miletić

 

Ideja za pisanje ove monografije proistekla je iz činjenice da borovnica postaje sve značajnija vrsta voćaka u našoj zemlji, uzimajući u obzir povećanje proizvodnih površina u poslednjih nekoliko godina. Interesovanje za gajenjem ove visoko rentabilne vrste voćaka uslovljeno je velikom potražnjom za njenim plodovima i visokom cenom koja se ostvaruje na tržištu Evrope upravo u vreme kada borovnica sazreva u našim agroekološkim uslovima. To je i podstaklo mnoge investitore da ulažu novac u zasnivanje zasada na velikim površinama, ali nažalost, bez odgovarajućeg nivoa tehnološkog znanja, što je i uslovilo vrlo heterogeno stanje u proizvodnim zasadima. Primarni razlozi ostvarenih loših rezultata u proizvodnji borovnice su: nepravilan izbor terena za zasnivanje zasada, loš kvalitet sadnog materijala, neizbalansirana i prekomerna primena đubriva, nestručno zalivanje i izvođenje rezidbe, kao i nepravilna i neblagovremena zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina. Inovacije u tehnologiji gajenja bazirane na uvođenju kontejnerskog uzgoja borovnice (saksije/vreće) dodatno su dovele do nedoumica u pogledu izbora optimalne gustine sadnje, veličine saksije i supstrata, kao i sveukupne optimizacije mera nege što je često uslovljavalo pojavu sušenja ili usporenog rasta biljaka sa ostvarivanjem nižih prinosa od očekivanih.

Monografija BOROVNICA je upravo i nastala sa ciljem da čitaocima pruži najvažnije, pouzdane informacije vezane za morfologiju, fiziologiju, ekologiju, sortiment, tehnologiju gajenja, mere nege, zaštitu od nepovoljnih abiotičkih i biotičkih činilaca, načine berbe, pakovanja, sortiranja i čuvanja plodova borovnice. Saznanja predstavljena u monografiji su najvećim delom rezultat bogatog iskustva u naučno-istraživačkom radu, kao i stručnom višegodišnjem radu i angažovanju autora u procesu zasnivanja i održavanja zasada borovnice. Zbog toga, ovaj materijal pruža sveobuhvatna saznanja potrebna za savladavanje složene problematike uspešnog gajenja borovnice sa predstavljenim brojnim primerima iz proizvodne prakse.

Predgovor

Cena Monografije je 3.000,00 dinara + troškovi dostave

Monografiju možete poručiti slanjem podataka za dostavu (ime, prezime, adresa) na:

agronetbeograd@gmail.com

jasminka@agrif.bg.ac.rs