I Обука за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализује пројекат „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде“ који финансира Европска унија, а чији је циљ унапређење националног и локалног капацитета за смањење ризика од елементарних непогода у пољопривреди, као и за имплементацију мера климатски паметне пољопривреде у Републици Србији.

Реализација обука АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  поверена је од стране Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) АгроНЕТ – Центру за образовање и истраживања који је реализовао прву обуку за запослене Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Обука је одржана у хотелу Данубиа Парк, Сребрно језеро – Велико Градиште, од 14. до 16. септембра 2022. године.

Општи циљ обуке је изградња капацитета и знања у вези са климатским променама у пољопривреди и руралном развоју у Србији. Учесници су, након обуке:

усвојили основне појмове и приступе у праћењу и анализи ризика и ефеката климатских промена;
могу да мапирају и разумеју ефекте мера прилагођавања и ублажавања климатских промена као и приступе попут климатски паметне пољопривреде и одрживог управљања ресурсима;
упознали су се са глобалним и ЕУ процесима и мапом пута за усклађивање правног и институционалног оквира са климатском политиком ЕУ;
разменили идеје и информације и оснажили мрежу у постојећем и будућем креирању мера подршке климатској адаптацији и митигацији у пољопривреди.

Теме обуке: Разумевање климатских промена и процеса – појмови, концепти, примери; Климатске промене у пољопривреди – узроци, процеси и пројекције; Економски ефекти климатских промена; Улога локале самоуправе у управљању ризицима и прилагођавању на климатске промене; Методологија процене ризика климатских промена; Климатске промене у пољопривредној производњи – утицаји, ризици и мере адаптације; Утицаји климатских промена на шумарство; Производни системи у функцији климатских промена – Агроеколошки концепти, Одржива пољопривреда, Добре пољопривредне праксе; Одговор на климатске промене – практична примена; Међународни процеси и конвенције – усклађивање прописа са Заједичком пољопривредом политиком ЕУ, Климатски сервиси, комуникација; Климатски атлас; Климатски паметна пољопривредна политика – пут који предстоји, Мапа пута – Мапирање прилика за интеграцију мера прилагођавања и умањења утицаја климатских промеа у пољопривредој политици.

Обука је организована комбиновањем предавања, радионица, дискусија и панела.
Предавачи су професори Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, Физичког факултета, Института за низијско шумарство и животну средину и стручњаци из ФАО, локалних самоуправа и Министарства.

ПЛАН И ПРОГРАМ обуке

Обука АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ