Kurs SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE

Zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, a u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Poljoprivrednim fakultetom i UC Davis Postharvest Technology Center, USA

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja organizuje prvi specijalistički kurs kreiran prema potrebama industrije iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća, sa temom „Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe” koji će se održati u peirodu od 2. do 7. decembra 2019. godine.

Kurs se sastoji iz dva dela.

Teorijsko-praktični deo kursa biće održan u Naučno tehnološkom parku u Beogradu, od 2. do 5. decembra 2019.
Polaznicima će omogućiti da steknu najsavremenija znanja u oblasti očuvanja kvaliteta, procesa zrenja i propadanja svežih hortikulturnih proizvoda, GAP-a i sistema za rukovanje proizvodima posle berbe. Polaznici će se upoznati sa tehnologijama za skladištenje, pakovanje i rukovanje svežim voćem i povrćem. Steći će znanja o značaju bezbednosti hrane, standardima i propisima, higijenskim dizajnom, kao i savremenim praksama marketing menadžmenta. Tokom kursa, polaznicima će biti omogućena praktična primena stečenih znanja, uz odgovarajuće vežbe.

Drugi deo kursa su posete industriji, planirane za 6. i 7. decembar 2019. kada će polaznicima biti prikazane različite operacije i tehnologije rukovanja voćem i povrćem nakon berbe. Objekti planirani za posetu su skladišta za pakovanje, rashladni i skladišni sistemi i distributivni centri na različitim lokacijama u Srbiji.

Predavači na kursu su profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, menadžeri kompanija i vodeći stručnjaci u svojim oblastima, sa velikim iskustvom i učešćem na uspešnim projektima iz ove oblasti.

Specijalistički kurs predstavlja inovaciju u transferu znanja u Srbiji i omogućiće polaznicima da znanje direktno primene u svom poslovanju.

Sertifikat o pohadjanju kursa izdaju zajedno AgroNET, UC Davis Postharvest Technology Center i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Broj polaznika kursa ograničen je na 40.
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 25. oktobar 2019.

Za prijavu i dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adrese: agronetbeograd@gmail.com ili vzaric@agrif.bg.ac.rs  ili telefonom na: 062/871-6958 ili 069/344-9949.