IZAZOVI U LOGISTICI - Bojana Kuveljić

Senior konsultant za lanac snabdevanja i logistiku, Bojana Kuveljić održala je predavanje Izazovi u logistici kojim je učesnike Kursa upoznala sa osnovnim segmentima logistike (transport, sklaištenje, čuvanje, distribucija, pakovanje, špedicija i carina, očuvanje kvaliteta proizvoda). Izložila je načine na koje bi trebalo izvršiti odabir pravih resursa i kako ih optimalno koristiti, kao i gde se kriju potencijalne uštede i koji su to novi svetski trendovi i inovacije koji se mogu primeniti i u Srbiji. Predavanje je obuhvatilo i najznačajnije segmente logistike sa aspekta prepoznavanja, optimalnog korišćenja, potencijalnih ušteda, izrada kalkulacija troškova logistike; najnovije trendovi očuvanja svežine i kvaliteta proizvoda i produžavanja veka trajanja proizvoda na tržištu kroz dodatne upotrebe; nove tehnologije, trendove, aspekte i svetska iskustva koja se mogu primeniti u implementaciji  rada u logistici i plasmanu svežeg voća i povrća.