TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SVEŽE SECKANOG VOĆA I POVRĆA – doc. dr Saša Despotović

Facebook Instagram Google+ Twitter

U predavanju Tehnologija proizvodnje sveže seckanog voća i povrća doc. dr Saša Despotović je izložio osnovne pojmove i principe koji se koriste u tehnologiji proizvodnje sveže seckanog voća i povrća; trenove na evropskom i svetskom tržištu i izazovima koji se javljaju. Izneo je i kratak pregled voća, povrća i začinskog bilja koji se najviše prerađuju. Predavanjem su obuhvaćene i prerada sveže sečenih proizvoda – fiziološki i mikrobiološki aspekti; strategija za smanjenje gubitaka u procesu proizvodnje; neophodna oprema za proizvodnju sveže seckanog voća i povrća i njihovo održavanje i sanitacija; dizajn fabrika; dobra proizvođačka praksa, kao i oprema za pakovanje i pakovanje sveže seckanog voća i povrća.

 

Preuzmi prezentaciju:

Tehnologija proizvodnje sveže seckanog voća i povrća

Galerija fotografija: