Srpski i američki univerzitet na zajedničkom zadatku unapređenja prehrambene industrije kroz nove modele edukacije

Uz podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, započeta je saradnja na planu kreiranja novih modela edukacije u oblasti prehrambene industrije između centara za edukaciju srpskog i američkog univerziteta, Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta i University of California (UC) – Davis.

Postharvest center UC Davis i AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja realizovaće projekat Certification courses for the agri-food sector.

Cilj projekta je razvoj održivog modela kontinuirane edukacije, stvaranjem inovativnih sertifikacionih kurseva koji bi odgovarali potrebama prehrambene industrije Srbije, a koje će realizovati AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja. Ovi kursevi će doprineti usavršavanju zaposlenih u kompanijama i razvijanju njihove efikasnosti i produktivnosti; unapređivanju  prerade i proizvodnje voća i povrća primenom novih tehnologija u oblasti posle berbe; primeni savremenih poslovnih praksi u vertikalnom lancu poslovanja, kao i unapređenju saradnje i građenju međusobnog poverenja između akademskog i privatnog sektora u Srbiji, kako bi se poboljšalo pozicioniranje srpskih kompanija na domaćem i izvoznom tržištu.