SISTEMI ČUVANJA: SAVREMENI TRENDOVI I NAPREDNE TEHNOLOGIJE - prof. dr Olivera Ećim Đurić

Predavanjem Sistemi čuvanja: savremeni trendovi i napredne tehnologije prof. dr Olivera Ećim Đurić ukazala je na tradicionalne sisteme skladištenja i mogućnosti njihove preadapatcije kako bi se obezbedili minimalni uslovi za kvalitetno čuvanje. U cilju praćenja savremenih tehnika i tehnologija skladištenja definisani su i tipovi skladištenja koji se danas nalaze na tržistu: sistemi sa normalnom atmosferom; sistemi sa kontrolisanom atmosferom; sistemi sa kontrolisanom ventilacijom; ultraniski sadržaj kiseonika; ultraniski sadržaj etilena i sistemi sa dinamičkom atmosferom.