Пројекат Стручни курсеви за пољопривредни и прехрамбени сектор

Пројекат Стручни курсеви за пољопривредни и прехрамбени сектор

Пројекат се реализује уз подршку УСАИД АЦДИ/ВОЦА пројекта Велика Мала привреда. Главни циљ пројекта је изградња капацитета професионалаца и предузетника у пољопривредном сектору нудећи одрживе, иновативне курсеве који могу брзо помоћи учесницима да унапреде своје вештине и знања како би помогли својим компанијама у кључним областима у којима индустрији недостају капацитети и побољшали продуктивност МСП и профитабилност. Дугорочни резултат овог предложеног пројекта је изградња
професионалне радне снаге опремљене знањима и неопходним вештинама које ће допринети повећању конкурентности компанија на домаћем и међународном тржишту. Стручно знање које ће се пренети компанијама припада области зелене економије и дигитализације. Посебан акценат је стављен на климатске промене – практична решења за компаније.

Пројекат има две главне активности кроз следеће теме:

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА У
ПОЉОПРИВРЕДИ

и

Дигитализација знања у пољопривреди.

Курс „Климатске промене, обновљиви извори енергије, изазови и решења у пољопривреди“ има за циљ да полазницима покаже могућности које постоје у животној средини и најбоље начине да се у већој мери искористи кружна енергија и створи зелена економија. Сама обука ће се фокусирати курса на узроке, процесе и пројекције климатских промена, основна сазнања о обновљивим изворима енергије и могућностима примене у пољопривреди, потенцијалу обновљивих извора енергија у Србији и земљама Западног Балкана, примени геотермалне енергије, биомасе, економском потенцијалу обновљивих извора
енергије. Посебно ће се представити соларни системи (фотонапонски панели), потенцијал, економски ефекти употребе и искуства из праксе. Полазници ће добити одговор на питање како се користе топлотне пумпе и какве су могућности за коришћење топлотних пумпи за грејање објеката и у пољопривредној производњи,
као и искуствима са електранама на биогас.
Неизоставна је тема Циркуларна економија као део зелене економије и концепта одрживости, на чему се заснива и какав је пут од линеарне економије ка циркуларној економији. Теме прилагођавања на климатске промене у воћарској, виноградарској и повртарској производњи представиће се кроз практична решења. Дигитализација у пољопривреду и прецизна пољопривреду је тема предавања које ће учесницима омогућити да се упознају са основама, утицајем, обимом и ефектом примене технологије прецизне пољопривреду, као и будућим правцима развоја.

Дигитализација знања у пољопривреди – одговори на изазове. Дигитализација знања је релевантна област у контексту савремених трендова и технолошког развоја. Савремени начини живота, где се значајан део времена проводи у покрету, намећу потребу да се информације понуде у облику прилагођеном ван радног
окружења и места становања. Млађа популација се све више залаже за дигиталне облике знања, пратећи садржаје који трају крац́е од традиционалних начина преношења знања. Дигитализација знања је процес који је вец́ започео. Циљ нам је да кроз креирање квалитетног видео садржаја, са компетентним научницима,
доказаним у пракси, на начин који до сада није примењиван у Србији, значајно допринесемо дигитализацији знања кроз стварање квалитетног видео садржаја, комбиновањем видео садржаја са снимљеним материјалом на терену, презентације предавача, графичке елементе, анимације и адекватну звучну подршку
продуцирамо 4 видео клипа. Иако сматрамо да традиционални начин преноса знања, кроз курсеве, радионице и друге облике директног контакта са циљном публиком, има значајне предности, дигитализација знања представља квалитативни допринос успешнијем преносу знања.

Са дигитализацијом, знање ће бити доступно корисницима све време, на сваком месту и моћи ће да прегледају материјале неограничен број пута, како
би асимилирали понуђене информације. Иако ће се дигитализација знања вршити на српском језику, садржај ће бити разумљив земљама региона које говоре другим језицима, али могу да комуницирају и на српском језику. Сви видео клипови ће бити преведени на енглески и друге светске језике и тако ће постати доступни широј међународној публици. Очекивано трајање сваког видео клипа је 10 минута, а биће постављени на YouTube каналу АгроНЕТ