Пројекат Јачање капацитета локалних МСП ради побољшања њиховог приступа регионалним и екстерним тржиштима

Пројекат Стручни курсеви за компаније у сектору воћа и поврћа – Јачање капацитета локалних МСП ради побољшања њиховог приступа регионалним и екстерним тржиштима

АгроНЕТ са поносом, објављује да је започео релаизацију регионалног пројеката „Стручни курсеви за компаније у сектору воћа и поврћа – Јачање капацитета локалних МСП ради побољшања њиховог приступа регионалним и екстерним тржиштима“, који се реализује уз подршку УСАИД ЕДГЕ пројекта. Главни циљ пројекта је изградња капацитета професионалаца и предузетника у пољопривредном сектору нудећи одрживе, иновативне курсеве који могу брзо помоћи учесницима да унапреде своје вештине и знање како би подржали своје компаније у кључним областима у којима индустрији недостају капацитети, и побољшали продуктивност и профитабилност МСП. Дугорочни исход овог пројекта је изградња професионалне радне снаге опремљене неопходним знањима и вештинама које ће допринети повећању конкурентности предузећа на домаћем, регионалном и међународном тржишту. Специјализована знања која ће бити пренета компанијама припадају области зелене економије и дигитализације. Посебан акценат је стављен на климатске промене – практична решења за компаније. Пројекат ће унапредити систем трансфера знања, повећати капацитете и повезати компаније из Северне Македоније и Србије.


Партнери у реализацији овог пројекта АгроНЕТ-у јесу:

  • Дигитал2веб, Београд, Србија;
  • Гружа Аграр доо, Србија;
  • Универзитет Св. Ћирило и Методије, Пољопривредно-прехрамбени факултет, Скопље, Северна Македонија.

Међу бројним корисницима резултата овог пројекта, издвајамо:

Из Србије:

  • Задружни савез Србије – национално удружење земљорадничких задруга Србије
  • Удружење прерађивача воћа и поврћа;
  • Земљорадничка задруга “Млади паори”;
  • Савез удружења пољопривредних произвођача западне Србије.

Из Северне Македонија:

  • НФФ – Национална федерација пољопривредника;
  • МАП – Македонско удружење прерађивача.