Образовање за одрживи развој

Циљ пројекта је унапређење знања ученика средњих пољопривредних школа из области одрживог развоја, а кроз тематске радионице, практичне примере наставе и умрежавање са академском заједницом.

У складу са Агендом Уједињених нација 2030, која садржи 17 циљева и 169 подциљева одрживог развоја, Пројекат ће поставити основе за правце трансфера знања, у области које обухватају одређени циљеви и подциљеви одрживог развоја. Пројекат ће бити спроведен на територији Сремског, Мачванског и Колубарског округа. Обухватиће средње стручне школе са подручјем рада у области пољопривреде у Руми, Иригу, Сремској Митровици и Шиду (Сремски округ), Шапцу и Коцељеви (Мачвански округ) и Ваљеву (Колубарски округ). Програм подразумева едукацију ученика различитих сфера пољопривредне струке у средњим школама наведених градова које имају потребе за додатним едукацијама из обасти образовања за одрживи развој.

Према статистичким подацима у Републици Србији око 40,6% становништва живи у сеоским подручјима и често са неповољном образовном структуром.

Село и пољопривреду напуштају млади, зато и јесте неопходно обезбедити њихов додатни ниво едукације.

Ученици пољопривредних школа су једни од важних карика који стечена знања могу имплементирати у производњу, а свакако и та знања пренети другима из различитих друштвених слојева.

Раст броја становника на планети Земљи, као и глобалне климатске промене, захтевају непрестана истраживања и открића која обезбеђују производњу здравствено безбедне хране у условима ограничених природних ресурса као што су земљиште и вода. Пољопривреда јесте једна од најзначајнијих грана привреде и потребно ју је популаризовати међу младим људима. Због свега поменутог, циљ предложеног пројекта је да се изврши популаризација пољопривреде и едукација ученика, професора и родитеља ученика пољопривредних школа. Фокус пројекта је стављен на начин како се адаптирати на климатске промене са циљем производње здравствено безбедне хране уз поштовање основних начела одрживог развоја.

КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

Афирмација пољопривредног образовања и професионалног усавршавања будућих младих пољопривредника, као и њихова мотивисаност да се усавршавају и усвајају нова решења, од кључног је значаја за безбедну и конкуретну пољопривредну производњу.

Директна циљна група планираних активности у оквиру овог пројекта су 400 ученика средњих пољопривредних школа и средњих стручних школа које у свом саставу имају одељења са подручјем рада у области пољопривреде Сремског, Мачванског и Колубарског округа. Пројектом је планирано да се кроз едукативне семинаре и радионице у најмање 3 средње школе полазници упознају и добију значајне информације као и методе за унапређење одрживог развоја и превазилажење пре свега негативних утицаја климатских промена на пољопривреду.

ПРЕУЗМИТЕ БРОШУРУ

Преузмите брошуру Климатске промене, пољопривреда и одрживи развој

ПРЕУЗМИТЕ ПОСТЕР

Преузмите ПОСТЕР