Obrazovanje za održivi razvoj

Cilj projekta je unapredjenje znanja učenika srednjih poljoprivrednih škola iz oblasti održivog razvoja, a kroz tematske radionice, praktične primere nastave i umrežavanje sa akademskom zajednicom.

U skladu sa Agendom Ujedinjenih nacija 2030, koja sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja, Projekat će postaviti osnove za pravce transfera znanja, u oblasti koje obuhvataju odredjeni ciljevi i podciljevi održivog razvoja. Projekat će biti sproveden na teritoriji Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Obuhvatiće srednje stručne škole sa područjem rada u oblasti poljoprivrede u Rumi, Irigu, Sremskoj Mitrovici i Šidu (Sremski okrug), Šapcu i Koceljevi (Mačvanski okrug) i Valjevu (Kolubarski okrug). Program podrazumeva edukaciju učenika različitih sfera poljoprivredne struke u srednjim školama navedenih gradova koje imaju potrebe za dodatnim edukacijama iz obasti obrazovanja za održivi razvoj.

Prema statističkim podacima u Republici Srbiji oko 40,6% stanovništva živi u seoskim područjima i često sa nepovoljnom obrazovnom strukturom.

Selo i poljoprivredu napuštaju mladi, zato i jeste neophodno obezbediti njihov dodatni nivo edukacije.

Učenici poljoprivrednih škola su jedni od važnih karika koji stečena znanja mogu implementirati u proizvodnju, a svakako i ta znanja preneti drugima iz različitih društvenih slojeva.

Rast broja stanovnika na planeti Zemlji, kao i globalne klimatske promene, zahtevaju neprestana istraživanja i otkrića koja obezbedjuju proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u uslovima ograničenih prirodnih resursa kao što su zemljište i voda. Poljoprivreda jeste jedna od najznačajnijih grana privrede i potrebno ju je popularizovati medju mladim ljudima. Zbog svega pomenutog, cilj predloženog projekta je da se izvrši popularizacija poljoprivrede i edukacija učenika, profesora i roditelja učenika poljoprivrednih škola. Fokus projekta je stavljen na način kako se adaptirati na klimatske promene sa ciljem proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane uz poštovanje osnovnih načela održivog razvoja.

KORISNICI PROJEKTA

Afirmacija poljoprivrednog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja budućih mladih poljoprivrednika, kao i njihova motivisanost da se usavršavaju i usvajaju nova rešenja, od ključnog je značaja za bezbednu i konkuretnu poljoprivrednu proizvodnju.

Direktna ciljna grupa planiranih aktivnosti u okviru ovog projekta su 400 učenika srednjih poljoprivrednih škola i srednjih stručnih škola koje u svom sastavu imaju odeljenja sa područjem rada u oblasti poljoprivrede Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Projektom je planirano da se kroz edukativne seminare i radionice u najmanje 3 srednje škole polaznici upoznaju i dobiju značajne informacije kao i metode za unapredjenje održivog razvoja i prevazilaženje pre svega negativnih uticaja klimatskih promena na poljoprivredu.

PREUZMITE BROŠURU

Preuzmite brošuru Klimatske promene, poljoprivreda i održivi razvoj

PREUZMITE POSTER

Preuzmite POSTER