Kreiranje profesionalnih sertifikacionih kurseva za potrebe industrije u sektoru voća i povrća

Facebook Instagram Google+ Twitter

Podelite na društvenim mrežama

Zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu osmišljen je projekat ”Kreiranje profesionalnih sertifikacionih kurseva za potrebe industrije u sektoru voća i povrća”, čija realizacija je poverena ”AgroNET – Centru za obrazovanje i istraživanja”.

Projekat se realizuje u saradnji sa Univerzitetom Kalifornija (UC) – Davis ”Postharvest Technology Center” (SAD).

Projekat ima za cilj da pomogne kompanijama, koje se često suočavaju sa izazovima kako da ispune zahteve zbog brzih promjena na tržištu i brzog tehnološkog razvoja u prehrambenoj industriji. Kratki kursevi će se zasnivati na najboljim američkim praksama, sa temama kao što su izvoz i trgovina, nove tehnologije i moderne poslovne prakse, a koji će se definisati na osnovu stvarnih potreba industrije.
Aktivnosti projekta imaju za cilj da pomognu malim i srednjim preduzećima u sektoru prerade hrane, odnosno onima koji rade u industrijama za preradu voća i povrća, da poboljšaju svoje kapacitete kako bi iskoristili najbolje opcije za njih i omogućili neposredan pristup vrhunskoj mreži i živoj zajednici prerađivačke industrije voća i povrća. Pored toga, ostali učesnici u vertikalnom lancu vrednosti u sektoru voća i povrća bili bi uključeni u projekt.
Fokus projekta je na voću i povrću, jer postoji stalna potražnja za tim proizvodima na stranim tržištima. Poboljšanje znanja i sticanje dodatnih savremenih znanja zaposlenih i drugih zainteresovanih strana u poslovanju, značajno bi doprinelo povećanju njihove efikasnosti i produktivnosti, a time bi učinilo kompanije u ovim sektorima konkurentnijim na domaćem i svetskom tržištu.

Ciljne grupe su menadžeri, zaposleni u različitim odeljenjima u preduzećima, predstavnici udruženja i privrednih komora, pojedinci i lica koja su direktno ili indirektno uključena u poslovanje poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Projekat će se realizovati u periodu od marta 2019. do decembra 2019. godine.

Glavne aktivnosti koje će biti sprovedene:

  1. Razvoj ankete – upitnika, u saradnji sa UC Davis Postharvest Center
  2. Istraživanje industrije
  3. Procena trenutne situacije u sektoru prerade hrane u Srbiji
  4. Poseta terenu zajedno sa timom UC Davis Postharvest Centra
  5. Prezentacija zajedničkog kursa UC Davis Postharvest Centra i AgroNet-a
  6. Završne aktivnosti pripreme kursa
  7. Studijska poseta UC Davis Postharvest Centru: Učenje kroz rad na UC Davis
  8. Finalizacija, reklamiranje i sprovođenje pilot kursa u Srbiji

Zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, a u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Poljoprivrednim fakultetom i UC Davis Postharvest Technology Center, USA

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja organizuje prvi specijalistički kurs kreiran prema potrebama industrije iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća, sa temom „Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe” koji će se održati u peirodu od 2. do 7. decembra 2019. godine.

Kurs se sastoji iz dva dela.

Teorijsko-praktični deo kursa biće održan u Naučno tehnološkom parku u Beogradu, od 2. do 5. decembra 2019.
Polaznicima će omogućiti da steknu najsavremenija znanja u oblasti očuvanja kvaliteta, procesa zrenja i propadanja svežih hortikulturnih proizvoda, GAP-a i sistema za rukovanje proizvodima posle berbe. Polaznici će se upoznati sa tehnologijama za skladištenje, pakovanje i rukovanje svežim voćem i povrćem. Steći će znanja o značaju bezbednosti hrane, standardima i propisima, higijenskim dizajnom, kao i savremenim praksama marketing menadžmenta. Tokom kursa, polaznicima će biti omogućena praktična primena stečenih znanja, uz odgovarajuće vežbe.

Drugi deo kursa su posete industriji, planirane za 6. i 7. decembar 2019. kada će polaznicima biti prikazane različite operacije i tehnologije rukovanja voćem i povrćem nakon berbe. Objekti planirani za posetu su skladišta za pakovanje, rashladni i skladišni sistemi i distributivni centri na različitim lokacijama u Srbiji.

Predavači na kursu su profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, menadžeri kompanija i vodeći stručnjaci u svojim oblastima, sa velikim iskustvom i učešćem na uspešnim projektima iz ove oblasti.

Specijalistički kurs predstavlja inovaciju u transferu znanja u Srbiji i omogućiće polaznicima da znanje direktno primene u svom poslovanju.

Sertifikat o pohađanju kursa izdaju zajedno AgroNET, UC Davis Postharvest Technology Center i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Broj polaznika kursa ograničen je na 40.
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 25. oktobar 2019.

Za prijavu i dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adrese: agronetbeograd@gmail.com ili vzaric@agrif.bg.ac.rs  ili telefonom na: 062/871-6958 ili 069/344-9949.

ODRŽAN PRVI SPECIJALISTIČKI KURS
KREIRAN PREMA POTREBAMA INDUSTRIJE IZ SEKTORA
PROIZVODNJE I PRERADE VOĆA I POVRĆA

Zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, a u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Poljoprivrednim fakultetom i UC Davis Postharvest Technology Center, USA, AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja je u periodu od 2. do 7. decembra 2019. godine održao prvi specijalistički kurs kreiran prema potrebama industrije iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća, sa temom ”Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe”.

Kurs se sastojao iz dva dela, teorijsko-praktičnog koji je održan u Naučno tehnološkom parku u Beogradu u trajanju od 4 dana, i poseta industriji koje su realizovane poslednja dva dana održavanja Kursa.

Svečanom otvaranju Kursa prisutnima su se obratili direktor USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu Aleksandar Pavlović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije Aleksandar Bogunović i direktor AgroNET-a prof. dr Vlade Zarić. Sekretar Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bogdan Mladenović, izložio je pregled tema i sadržaja Kursa.

Klikom na link pogledajte kratak sadržaj predavanja, prezentacije i fotografije

ODRŽAN DRUGI SPECIJALISTIČKI KURS
KREIRAN PREMA POTREBAMA INDUSTRIJE IZ SEKTORA
PROIZVODNJE I PRERADE VOĆA I POVRĆA

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovao je i održao II specijalistički kurs „Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe” u online formatu, u periodu 08. – 12. mart 2021. godine.

Kurs je održan u saradnji sa University California Davis – Postharvest Technology Center, uz podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu.

Predavanja su na zahtev učesnika održavana u popdnevnim časovima, od 17:00 – 20:00 časova. Оdržano je ukupno 13 predavanja, prikazana je 1 vežba i emitovano je predavanje Elizabeth J Mitcham – UC Davis, Postharvest Center, na temu „Značaj upravljanja temperaturom“ (Importance of Temperature Management).

Od 13 predavača, 8 predavača su bili nastavnici Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta, 1 predavač sa UC Davis, a 4 predavača iz privrede (Iceberg Salad Center, Arum Deč, AWT International i USAID-CSS).

Završnog dana Kursa, 12. marta, održana je Panel diskusija.

Panel je vodio prof. dr Đorđe Moravčević, a učesnici Panela su bili i:

– Aleksandar Bogunović – Privredna komora Srbije,

– Aleksandar Pavlović– USAID – Projekat za konkuretnu privredu,

– Bojana Kuveljić – AWT International Serbia,

– Nikola Marašević – Dolina Morave,

– Dr Živko Bugarčić – Arum Deč i

– Prof. dr Dragan Radivojević – Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da su polaznici Kursa (ukupno 81) visoko ocenili Kurs.

Ukupna prosečna ocena za kvalitet predavanja i predavača iznosi: 4,89.

Kako su naši specijalistički kursevi orjentisani prema privredi i njihovim potrebama, posebno nas raduje što su svi učesnici ankete, na pitanje:

Da li smatrate da informacije koje ste dobili na Kursu mogu biti korisne za unapređenje Vaše proizvodnje, dali odgvor: DA (100%).

Ističemo i sledeće komentare polaznika: dobar seminar i tema; sve pohvale za organizaciju; bilo bi dobro da bude što više edukativnih seminara sa inovacijama u svetu; sezona potrošnje svežeg voća i povrća može se produžiti primenom savremenih tehnologija čuvanja; pohvala za organizatore i predavače, sve je bilo super; velika je privilegija da od kuće iz fotelje dobijemo predivna nova saznanja, hvala vam.

PREUZMITE PREZENTACIJE SA PREDAVANJA

PREUZMITE PRIRUČNIK  Povrće i voće – od berbe do plasmana