ЕКО КРУГ – пољопривредни производи западне Србије

ЕКО КРУГ – пољопривредни производи западне Србије

Пројекат ЕКО КРУГ – пољопривредни производи западне Србије (ЗАЈЕДНО МОЖЕМО БОЉЕ) има за циљ, да у делу Србије који није довољно развијен Општина Коцељева и који се ослања на традиционалну пољопривредну производњу и производе, промовише нови иновативни приступ производњи тих производа у складу са начелима циркуларне економије и у будућности допринесе стварању еко производа високе искоришћености свих ресурса и материјала насталог приликом производње, са минималном или 0 вредношћу учешћа отпада „Zero waste“.

Стварање еко производа – производа са додатом вредношћу са више аспеката, не само самог примарног производа већ давање додате вредности и свим материјалима, ресурсима насталим из примарне производње (лишће резане гране, нус производ настао пасирањем, цеђењем, љушћењем, ови ресурси могу се искористити у више праваца: компостирање и пласман истог са додатом вредношћу, маса за био гориво или да се остатак од сокова, љушћења, пасирања искористи за џемове, кандирање или чоколадира и тиме добије додату вредност уместо да постане отпад).

На овај начин долазимо до једног важног инструмента за повећање стандарда, квалитета живота и економског развоја недовољно развијене општине

Долазимо до подизања свести значаја циркуларне економије и заштите животне средине, с циљем смањења емисије угљен диоксида, отпада и загађења животне сердине.

На радионицама, корисници пројекта – полазници обука ће стећи знања о томе како да развију своје предузетничке способности, примене принципе циркуларне економије у производњи и креирају сопствене производе са максималном искоришћеношћу својих ресурса и остатака насталих у процесима производње којима располажу, примене еколошки најновија достигнућа у домену паковања својих производа, припреме бизнис план, провере рентабилност своје идеје, идентификују приступ изворима финансирања и промовишу своје производе. Такође ће бити објашњена и важност удруживања произвођача и заједнички наступ на тржишту, представљени облици удруживања и дате друге битне информације везане за удруживање, као и значај подизања еколошке свести и максималног искоришћења свих ресурса и остатака насталих у процесима производње којима располажу, а у циљу остваривања минималних негативних утицаја на животну средину, кроз давање додате вредности свим ресурсима (компоста или био масе као енергента) и коришћењем био и повратне амбалаже. Посебно ће бити представљен „ЕКО – ЗНАК“, као и услови, критеријуми и поступак за добијање права на коришћење еколошког знака. Учесницима ће, бити предочено и како да коришћењем интернета дођу до информација и савремених знања о заштити животне средине, екологији, циркуларној економији и производњи којом се баве, како би повећали своје капацитете и унапредили производњу и смањили трошкове и оставрили додатне приходе кроз бољу искоришћеност свих својих ресурса и остатака насталих у процесима производње којима располажу (могућност компостирања, пласмана био масе на тржишту). На крају радионице учесници ће бити позвани да конкретно креирају свој производ уз примену свих стечених знања са радионица, а стручни жири ће оцењивати призводе и у финалној фази пројекта наградити и промовисати најуспешније призводе.

Пројекат треба да допринесе да се посебно жене и млади заинтересују за еколошко предузетништво и очување животне средине, стекну неопходна знања и „ветар у леђа“ за стварање производа из сопствене баште и воћњака уз примену еколошких принципа са највишим процентом искоришћења својих ресурса.

Министарство заштите животне средине
Општина Коцељева