ЕКО КРУГ – пољопривредни производи западне Србије

EKO KRUG – poljoprivredni proizvodi zapadne Srbije

Projekat EKO KRUG – poljoprivredni proizvodi zapadne Srbije (ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE) ima za cilj, da u delu Srbije koji nije dovoljno razvijen Opština Koceljeva i koji se oslanja na tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju i proizvode, promoviše novi inovativni pristup proizvodnji tih proizvoda u skladu sa načelima cirkularne ekonomije i u budućnosti doprinese stvaranju eko proizvoda visoke iskorišćenosti svih resursa i materijala nastalog prilikom proizvodnje, sa minimalnom ili 0 vrednošću učešća otpada „Zero waste“.

Stvaranje eko proizvoda – proizvoda sa dodatom vrednošću sa više aspekata, ne samo samog primarnog proizvoda već davanje dodate vrednosti i svim materijalima, resursima nastalim iz primarne proizvodnje (lišće rezane grane, nus proizvod nastao pasiranjem, ceđenjem, ljušćenjem, ovi resursi mogu se iskoristiti u više pravaca: kompostiranje i plasman istog sa dodatom vrednošću, masa za bio gorivo ili da se ostatak od sokova, ljušćenja, pasiranja iskoristi za džemove, kandiranje ili čokoladira i time dobije dodatu vrednost umesto da postane otpad).

Na ovaj način dolazimo do jednog važnog instrumenta za povećanje standarda, kvaliteta života i ekonomskog razvoja nedovoljno razvijene opštine

Dolazimo do podizanja svesti značaja cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine, s ciljem smanjenja emisije ugljen dioksida, otpada i zagađenja životne serdine.

Na radionicama, korisnici projekta – polaznici obuka će steći znanja o tome kako da razviju svoje preduzetničke sposobnosti, primene principe cirkularne ekonomije u proizvodnji i kreiraju sopstvene proizvode sa maksimalnom iskorišćenošću svojih resursa i ostataka nastalih u procesima proizvodnje kojima raspolažu, primene ekološki najnovija dostignuća u domenu pakovanja svojih proizvoda, pripreme biznis plan, provere rentabilnost svoje ideje, identifikuju pristup izvorima finansiranja i promovišu svoje proizvode. Takođe će biti objašnjena i važnost udruživanja proizvođača i zajednički nastup na tržištu, predstavljeni oblici udruživanja i date druge bitne informacije vezane za udruživanje, kao i značaj podizanja ekološke svesti i maksimalnog iskorišćenja svih resursa i ostataka nastalih u procesima proizvodnje kojima raspolažu, a u cilju ostvarivanja minimalnih negativnih uticaja na životnu sredinu, kroz davanje dodate vrednosti svim resursima (komposta ili bio mase kao energenta) i korišćenjem bio i povratne ambalaže. Posebno će biti predstavljen „EKO – ZNAK“, kao i uslovi, kriterijumi i postupak za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka. Učesnicima će, biti predočeno i kako da korišćenjem interneta dođu do informacija i savremenih znanja o zaštiti životne sredine, ekologiji, cirkularnoj ekonomiji i proizvodnji kojom se bave, kako bi povećali svoje kapacitete i unapredili proizvodnju i smanjili troškove i ostavrili dodatne prihode kroz bolju iskorišćenost svih svojih resursa i ostataka nastalih u procesima proizvodnje kojima raspolažu (mogućnost kompostiranja, plasmana bio mase na tržištu). Na kraju radionice učesnici će biti pozvani da konkretno kreiraju svoj proizvod uz primenu svih stečenih znanja sa radionica, a stručni žiri će ocenjivati prizvode i u finalnoj fazi projekta nagraditi i promovisati najuspešnije prizvode.

Projekat treba da doprinese da se posebno žene i mladi zainteresuju za ekološko preduzetništvo i očuvanje životne sredine, steknu neophodna znanja i „vetar u leđa“ za stvaranje proizvoda iz sopstvene bašte i voćnjaka uz primenu ekoloških principa sa najvišim procentom iskorišćenja svojih resursa.

Ministarstvo zaštite životne sredine
Opština Koceljeva