Адаптација аутохтоног генофонда воћака и винове лозе на измењене климатске услове са циљем достизања одрживе производње

Adaptacija autohtonog genofonda voćaka i vinove loze na izmenjene klimatske uslove sa ciljem dostizanja održive proizvodnje

Uticaj globalnog zagrevanja na klimatske promene na teritoriji Republike Srbije rezultirao je povećanjem srednje godišnje temperature vazduha za 1.2°C, a tokom letnje sezone čak za 1.8°C od sredine 20. veka, sa promenom godišnje raspodele padavina i pomeranjem maksimuma količine padavina iz juna u maj (Vuković i dr., 2018). Uticaj ovakvih promena klimatskih uslova ogleda se i u učestalijoj pojavi ekstremnih vremenskih događaja, kao što su suša, toplotni talasi i jaki padavinski događaji praćeni gradom (MZŽS, 2017). Buduće projekcije klimatskih uslova na teritoriji Srbije pokazuju da će se ovakav trend promena nastaviti, ali i pojačati u slučaju globalnih emisija gasova staklene bašte bez implementacije globalnih mitigacionih mera (IPCC, 2013; MZŽS, 2017; Vuković i dr., 2018).

Osmotrene i projektovane posledice promene klime na gajenje voćaka i vinove loze su: povećana ranjivost na kasni prolećni mraz i povećane opasnosti od bolesti i štetočina, smanjenje kvaliteta usled poremećaja fiziološkog razvoja zbog pojave ekstremno toplih perioda i suše, mehaničkih oštećenja od grada, kao i povećana opasnost od redukcije u proizvodnom potencijalu zemljišta zbog povećane ugroženosti erozijom usled ekstremnih vremenskih događaja (MZŽS, 2017).

Ugroženost poljoprivredne proizvodnje nameće značaj i hitnost sprovođenja mera adaptacije. Projekat je fokusiran i na očuvanje nasleđa i posebnosti u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, koju odražava bogat autohtoni genofond sorti i prilagođavanje na klimatske uslove u skladu sa prirodnim resursima i očuvanjem životne sredine.

Zbog svojih povoljnih klimatskih i geoloških karakteristika, područje Republike Srbije je veoma bogato autohtonim genofondom sorti voćaka i vinove loze.

Interesovanje za gajenje autohtonih sorti voćaka i vinove loze je još izraženije zbog njihove tolerancije prema različitim stresnim faktorima, kao i nutritivne vrednosti plodova. Autohtone sorte mogu biti korisne za ukrštanja, naročito sa komercijalnim sortama koje imaju neke pozitivne proizvodne osobine. Autohtone sorte su takođe prilagođene lokalnim uslovima životne sredine.

Po javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini

Detaljnije

Opšti cilj projekta

Pregled autohtonog genofonda voćaka i vinove loze sa analizom ranjivosti na izmenjene klimatske uslove, prioritizacija mera adaptacije i promocija za implementaciju predloženih mera u cilju dostizanja održive proizvodnje, povećnja otpornosti na klimatske promene i očuvanje posebnosti proizvodnog područja Republike Srbije.

Projekat će omogućiti da se izvrši:

– Pregled autohtonog genofonda voćaka i vinove loze i zastupljenost u proizvodnji voćaka i vinove loze u Nišavskom i Topličkom okrugu

– Analiza ranjivosti u izmenjenim klimatskim uslovima, kao i analiza varijabilnosti mikroklimatskih uslova u odnosu na identifikovane makro-klimatske promene

– Analiza rizika u uzgajanju autohtonih sorti pod izmenjenim klimatskim uslovima i predlaganje mera adaptacije sa ciljem dostizanja održive proizvodnje

Očekivani rezultat Projekta

– Izdavanje publikacije ”Tematski atlas – Kolekcija znanja o autohtonom genofondu voćaka i vinove loze Nišavskog i Topličkog okruga”

– Lista mera adaptacije autohtonog genofonda na izmenjene klimatske uslove i način njihovog sprovođenja u praksi, u skladu sa preporukama o očuvanju prirodnih resursa i životne sredine

Rezultati projekta

Dokumenta:

Mišljenja i stavovi izraženi u ovim publikacijama isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine.

Analiza mikroklimatskih uslova

Autohtoni genofond voćaka Nišavskog i Topličkog okruga – sela u opštinama Prokuplje, Niš, Kuršumlija i Aleksinac

Identifikacija autohtonih sorti šljive – sela u opštinama Alksinac i Prokuplje

Skrining zasada sa Oblačinskom višnjom – sela u opštini Prokuplje

Identifikacija autohtonih sorti vinove loze – sela u opštinama Blace, Prokuplje, Niš, Svrljig i Kuršumlija

Radni sastanak, Niš

Tematsko predavanje – Prokuplje

Sastanak stručnjaka Ecosoil d.o.o sa predstavnicima udruženja proizvođača, Matejevac