Презентације са Курса, Ниш - 2022.

Презентације и фотографије са Курса

„Интензивна производња поврћа и воћа у заштићеним просторима и чување производа после бербе“

СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА И МИКРОКЛИМАТА У ЊИМА – Проф. др Ђорђе Моравчевић,  Пољопривредни факултет

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ФЕРТИГАЦИЈУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ – Оливера Лукачевић, дипл. инж. Авитал доо

ВЕЖБА – Проф. др Јасминка Миливојевић , Оливера Лукачевић, дипл. инж. Авитал доо

САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЈАГОДЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ (1. deo) – Проф. др Јасминка Миливојевић, Пољопривредни факултет

САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЈАГОДЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ (2. deo) – Проф. др Јасминка Миливојевић, Пољопривредни факултет

САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ БОРОВНИЦЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ – Проф. др Јасминка Миливојевић, Пољопривредни факултет

САВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ РАСАДА ПОВРЋА – Проф. др Ђорђе Моравчевић,  Пољопривредни факултет

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА ИЗВАН ЗЕМЉИШТА (СОИЛЛЕСС) И КОНТРОЛУ УСЛОВА УСПЕВАЊА – Проф. др Ђорђе Моравчевић, Горан Радовановић, дипл. инж.

МОДЕЛИРАЊЕ ИСХРАНЕ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА  – Горан Радовановић, дипл. инж. Агромаркет

ВЕЖБА – Проф. др Ђорђе Моравчевић, Горан Радовановић, дипл. инж. Агромаркет

ИНТЕГРАЛНА КОНТРОЛА БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА У ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ – Младен Ђорђевић, дипл. инж. Агромаркет

ОБИЛАЗАК – ПГ Ивица Настић, село Стајковце

ОБИЛАЗАК – ПГ Никола Коцић, село Стајковце

ОБИЛАЗАК – ПГ Анђелковић, село Бадинце

ОБИЛАЗАК – хладњача Риск Енгинееринг, Сврљиг

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА (ПРЕДНОСТИ, ПРЕПРЕКЕ, ПЕРСПЕКТИВА) – Саша Рашковић, дипл. инж. УСАИД – ЦСС

ИЗАЗОВИ У СКЛАДИШТЕЊУ ПОВРЋА – пример из праксе – Јелена Поповић Бујић, АЦИМ, Ицеберг Салат Центар доо

СИСТЕМИ ПОТХЛАДЕ И УСЛОВИ ЧУВАЊА ВОЋА ПОСЛЕ БЕРБЕ – пример – Проф. др Драган Радивојевић, Пољопривредни факултет

ВЕЖБА – Проф. др Драган Радивојевић, Пољопривредни факултет

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА У ТОКУ СКЛАДИШТЕЊА – Проф. др Јасминка Миливојевић, Пољопривредни факултет

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ – студија случаја – Бојана Кувељић, МСц, АWТ Интернатионал доо

ТРЕНДОВИ У ПОТРОШЊИ ХРАНЕ – Проф. др Владе Зарић, Пољопривредни факултет

МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА – ИЗАЗОВИ И ШАНСЕ – Александар Анђелковић, План Аграр

АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА У ПОГЛЕДУ СПРОВОЂЕЊА ИПАРД ИИ / ИПАРД ИИИ  ПРОГРАМА – Јасмина Миљковић

НАЦИОНАЛНИ ПОДСТИЦАЈИ У ВОЋАРСКОЈ И ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ – Колинда Хрехоровић

ФОРУМ – Воће и поврће – ИЗАЗОВИ 2022 

ПРЕПОРУКЕ – донете на основу дискусије на Форуму

АгроНЕТ 2018-2022.