PREVENCIJA I KONTROLA BOLESTI VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE - prof. dr Ivana Vico

Predavanje Prevencija i kontrola bolesti voća i povrća posle berbe prof. dr Ivane Vico sadržalo je upoznavanje sa uslovima za nastanak bolesti i raspoloživim merama za zaštitu voća i povrća od propadanja posle berbe. Kako se u cilju smanjenja gubitaka mere zaštite biljaka od bolesti moraju primeniti pre, u toku i posle berbe, učesnici su upoznati sa odgovarajućim merama koje se primenjuju u toku vegetacje, u toku berbe i posle berbe. U okviru mera zaštite pre berbe govorila je o integralnim merama zaštite, u toku berbe naglasak je stavljen na izbegavanje povređivanja plodova, a posle berbe predavanje je obuhvatilo mere za higijenu i sanitaciju prostora, opreme i ambalaže, mogućnosti i ograničenja primene fungicida, primenu biofungicida, fizičko-hemijskih mera i značaj regulisanja uslova u skladištu za sprečavanje širenja patogena i pojave i razvoja bolesti.