II Обука за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И МЕРЕ АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализује пројекат “Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде” који финансира Европска унија, а чији је циљ унапређење националног и локалног капацитета за смањење ризика од елементарних непогода у пољопривреди, као и за имплементацију мера климатски паметне пољопривреде у Републици Србији.

Реализација ИИ обуке за запослене Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, под називом СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И МЕРЕ АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ, поверена је од стране Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) АгроНЕТ – Центру за образовање и истраживања. Обука је одржана у Београду, у хотелу Путник Инн и на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, 1. и 2. новембра 2022. године.

Циљ друге обуке везане за повећање отпорности сектора пољопривреде је упознавање учесника са принципима управљања ризицима од елементарних непогода, као и искуствима дефинисања политике и мера адаптације на климатске промене у ЕУ. Кроз представљање циклуса смањења и управљања ризицима, учесници су упознати са корацима у мапирању и процени ризика, мерама превенције, користима система раног упозоравања, као и обнови након катастрофа. Размена идеја о томе како управљање ризицима постаје део агране политике, била је део рада у пленуму и групама.

Централни део обуке посвећен је преносу искустава и мапи пута ка хармонизацији са ЕУ климатском политиком. Представљено је искуство Министарства пољопривреде Републике Хрватске, као и обавезе у прилагођавању правног и институционалног оквира ЕУ на путу ка климатски паметној пољопривреди и  управљању ризицима. Додатно, учесници су даље продубили знања везана за мере адаптације у сточарству и вишегодишњим засадима.

Други дан заједничког рада био је посвећен дискусији и интеракцији са предавачима, како би се мапирао простор за акцију у сваком од сектора/дирекција/управа за укључивање мера климатске адаптације у правни оквир пољопривредне политике.

Предавачи: представници Министарства пољопривреде Републике Хрватске, Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Управе за ветерину и Групе за климатске промене Министарства Републике Србије и професори Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

ПЛАН И ПРОГРАМ обуке

Обука Смањење ризика од елементарних непогода и мере адаптације на климатске промене у пољопривредној политици