IZRADA BIZNIS PLANOVA FIRMI – potrebe, mogućnosti, ograničenja - prof. dr Zorica Vasiljević

Prof. dr Zorica Vasiljević je predavanjem Izrada biznis planova firmi – potrebe, mogućnosti, ograničenja upoznala učesnike Kursa sa osnovnim definicijama i pojmovima vezanim za biznis plan; sadržajem biznis plana i njegovim osnovnim poglavljima; analizama: rezimeom biznis plana, osnovnim podacima o firmi tražiocu kredita, tržišnim aspektima, osnovnim podacima o predloženoj investiciji, finansijskom planu, oceni efekata projekta i zaključnom ocenom o projektu. Predavanje je obuhvatilo i metodologiju izrade pojedinih poglavlja biznis plana; rizike i neizvesnosti u predviđanjima; izvore finansiranja investicije, kao i segmente na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju i ograničenja koja se javljaju pri izradi biznis plana.