INOVATIVNA AMBALAŽA ZA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA - Nikica Marinković

Nikica Marinković, osnivač i direktor Altaboxa d.o.o. održao je predavanje na temu Inovativna ambalaža za međunarodna tržišta. Predavanje je sadržalo primer kompletnog razvoja ambalaže – od ideje do finansiranja i plasiranje na međunarodno tržište. Takođe, opisan je proces kako napraviti ambalažu na osnovu zahteva kupaca, kao i saradnja sa klijentima na izradi prototipa i finalnih verzija. Korišćena je metodologija koja se koristi u IT industriji na ubrzanom razvoju brzorastućih firmi tj. „startapova“. Predavanje je obuhvatilo i načine definisanja specifikacije ambalaže uz pomoć kupaca, pre njenog razvoja; primenu „Lean“ metode u razvoju i paralele sa razvojem u IT industriji; načine finansiranja razvoja uz minimun sopstvenog finansiranja i izlazak na međunarodna tržišta pomoću „viralnih“ reklamnih kampanja.