II kurs Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe

Klikom na link pogledajte prezentacije:

Značaj svežeg voća i povrća u ishrani i najnoviji trendovi – prof. dr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Osnove čuvanja voća i povrća – primer šta se i kako čuva – MSc Milica Stojanović, Iceberg Salat Centar doo

Sistemi pothlade i uslovi čuvanja voća i povrća posle berbe – prof. dr Olivera Ećim Đurić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Sistemi ubiranja svežeg voća i povrća – prof. dr Miloš Pajić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Parametri čuvanja svežeg voća i povrća i uslovi u objektu – prof. dr Olivera Ećim Đurić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Sistemi i oprema za čuvanje krompira, mrkve i crnog luka – praksa – dr Živko Bugarčić, Arum Deč doo

Berba i čuvanje jabučastog voća – prof. dr Dragan Radivojević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Upravljanje kvalitetom jagodastog voća u toku skladištenja – prof. dr Jasminka Milivojević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Sortiment, berba i čuvanje povrća – prof. dr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Savremena pakovanja svežeg voća i povrća – prof. dr Tanja Petrović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Distribucija i logistika svežeg voća i povrća – primer – MSc Bojana Kuveljić, AWT International Serbia

Prevencija i kontrola bolesti posle berbe – prof. dr Ivana Vico i prof. dr Nataša Duduk, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Izazovi izvoza svežeg voća i povrća u USA i EU – Aleksandar Pavlović, USAID – CSS