HIGIJENSKI DIZAJN FABRIKA - doc. dr Saša Despotović

Predavanjem Higijenski dizajn fabrika dr Saša Despotović, docent, upoznao je učesnike sa osnovim higijenskim principima koji se primenjujuj prilikom dizajniranja spoljašnjeg i unutrašnjeg dela fabričkih postrojenja. Predavanje je obuhvatilo: odbranu od spoljnih i unutrašnjih fabričkih opasnosti, mesta za skrivanje i lakoću čišćenja; unutrašnji protok ljudi, proizvoda, ambalaže, vazduha i otpada radi sprečavanja unakrsne kontaminacije; sigurnost od namernog zagađenja i održavanje higijenskih uslova pomoću specifičnih materijala; usklađenost sa najboljom praksom korisnika / GFSI-a i pravilan raspored opreme, njenu ugradnju i aktivnosti održavanja.