GRUPNI RAD / PRAKTIČNE VEŽBE

Sa prof. dr Tanjom Petrović, prof. dr Đorđem Moravčevićem i prof. dr Draganom Radivojevićem učesnici Kursa su aktivno učestvovali u praktičnoj primeni stečenih znanja, uz odgovarajuće vežbe. Praktične vežbe su, između ostalog, uključivale:

– Ocenu senzornih osobina i zrelosti plodova jabuke i kruške (određivanje čvrstoće plodova jabuke i kruške, određivanje sadržaja rastvorljive suve materije u plodu jabuke i kruške, određivawe sadržaja skroba u plodu jabuke);

– Ocenu efekata čuvanje voća i povrća u različitoj ambalaži i pri različitoj temperaturi;

– Senzornu analiza (izgled, boja, miris, ukus);

– Analizu zrelosti voća i povrća i skladištenje pod različitom temperaturom i u različitoj ambalaži sa sledećim varijablama (težina, boja temperatura ploda, tvrdoća, šećer).

 

Galerija fotografija:

Grupni rad/praktične vežbe – prof. dr Dragan Radivojević

Grupni rad/praktične vežbe – prof. dr Đorđe Moravčević

Grupni rad/praktične vežbe – prof. dr Tanja Petrović