ETILEN U PROCESIMA ZRENJA I DOZREVANJA - dr Sonja Veljović

Dr Sonja Veljović je predavanjem Etilen u procesima zrenja i dozrevanja ukazala na osnovne karakteristike etilena, kao i mogućnosti korišćenja ovog hormona za dozrevanje voća. Predavanje je obuhvatilo: upoznavanje sa osnovim karakteristima etilena i njegovog dejstva na biljke; biološkim i nebiloškim izvorima etilena tokom sladištenja; podelu voća na osnovu sinteze etilena; pozitivno i negativno dejstvo etilena na kvalitet voća i povrća; različite sisteme za detekciju etilena; različite metode za inbiciju negativnog dejstva etilena tokom skladištenja voća i povrća, kao i različite metode za ubrzavanja postupka dozrevanja voća.